8 november – Wit is ook een kleur, film en debat met Sunny Bergman

8 november – Wit is ook een kleur, film en debat met Sunny Bergman

Op woensdagavond 8 november organiseren de werkgroepen Bennekom en Wageningen van Amnesty International een filmavond met debat. Centraal op deze avond staat de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman. De avond start om 20.15 uur. Na de documentaire houdt Jack Bogers een nagesprek met Sunny Bergman. Tickets kosten €6,50 en zijn inclusief een drankje na afloop. Tickets verkrijgbaar via Boekhandel Novita in Bennekom en online via het Heerenstraattheater in Wageningen. Hieronder een korte impressie van het thema.

Op welke manier kleurt wit zijn het denken? Op zoek naar antwoorden ontleedt Sunny Bergman in Wit is ook een kleur de moraal van de ‘weldenkende’ elite.

Het valt Bergman op dat een groot deel van de witte hoger opgeleiden ervan uitgaat dat de westerse cultuur en beschavingsnormen een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld die zich daar naar zou moeten voegen. ‘Door ervan uit te gaan dat jouw waarden algemeen geldende neutrale waarden zijn, verhef je jezelf moreel en cultureel boven anderen’, stelt Bergman. Zij ziet bewustwording van deze superioriteit als een eerste stap naar een veranderende, brede blik op een kleurrijke samenleving.

In haar zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe kleur ons beïnvloedt in ons doen en laten, neemt Bergman ook zichzelf onder de loep. Bergman ziet een verband tussen de woede en het zelfbeeld van witte mensen. ‘Gevoelens van superioriteit passen niet in ons zelfbeeld. Dat we genieten van witte privileges en gekleurde mensen oneerlijk behandelen, op hen neerkijken of beledigen evenmin’, aldus Bergman. ‘Met iets waarvan we menen dat het niet bestaat, willen we niet geconfronteerd worden. De morele en culturele verhevenheid die veel witte mensen met zich meedragen is uiteindelijk een handicap.’

Georganiseerd door groep Bennekom en Wageningen
Woensdagavond 8 november 2017
Heerenstraat Theater
Molenstraat 1b Wageningen

 

Kijk voor meer info op: https://bennekom.amnesty.nl/2017/10/18/wit-is-ook-kleur-sunny-bergman/

De werkgroep Bennekom hoopt u te zien op 8 november!