Demonstrati in Hongarije.
© Gergo Toth

Wereldwijde oproep 250 organisaties aan Hongarije: trek wetsvoorstel in dat onafhankelijke NGOs de mond snoert

Ruim 250 organisaties roepen vandaag de regering van Hongarije op om een wetsvoorstel in te trekken dat een regelrechte aanval is op het werk van onafhankelijke ngo’s als Amnesty International en het Helsinki Comité. Organisaties die ‘migratie steunen’ zouden volgens die wet onder controle komen van de nationale veiligheidsdienst en toestemming moeten krijgen van de regering om hun werk te kunnen doen.

Volgens het voorstel zouden ngo’s ook 25% belasting moeten gaan betalen over buitenlandse inkomsten die voor het ‘steunen van migratie’ worden gebruikt. Als zij dit nalaten kunnen zij zo zwaar worden beboet dat hun voorbestaan op het spel staat.

De ondertekenaars van de open brief spreken hun solidariteit uit voor de Hongaarse ngo’s en wijzen de regering op haar plicht om de vrijheid van meningsuiting, van vereniging, en de bewegingsvrijheid te beschermen. ‘Wij verdedigen rechten en vrijheden, en we willen dat mensen overal in staat zijn zich uit te spreken zonder te worden aangevallen, bedreigd of gearresteerd.’

Hongarije probeert al langer om onafhankelijke mensenrechtenorganisaties de mond te snoeren. De ngo’s maken zich daar grote zorgen over en wijzen er op dat mensenrechtenverdedigers een belangrijke rol spelen voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Vaak moeten zij daarvoor persoonlijke offers brengen en lopen zij grote risico’s voor hun veiligheid en vrijheid. Zonder hun moed zou de wereld minder eerlijk en minder rechtvaardig zijn.

Overheden moeten mensenrechtenverdedigers beschermen in plaats van de aanval op hen in te zetten.

Ook ruim dertig Nederlandse ngo’s ondertekenden de open brief aan de Hongaarse regering.