Saudische vlag

Marteling en seksuele intimidatie van activisten in Saudische gevangenis

Verschillende Saudische activisten die sinds mei gevangenzitten in de Dhahban-gevangenis zijn gemarteld, seksueel geïntimideerd en op andere manieren mishandeld tijdens hun verhoren. Dat blijkt uit drie getuigenissen die Amnesty verzamelde.

Sommigen van de gevangenen konden na elektrische schokken en afranselingen niet meer lopen. Een van de activisten werd opgehangen aan het plafond, een vrouw werd door gemaskerde ondervragers seksueel geïntimideerd. De gevangenisautoriteiten zouden hen gewaarschuwd hebben niets over de martelingen en gang van zaken in de gevangenis aan hun families te vertellen.

‘De Saudische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de vrouwen en mannen in de gevangenis. Zij beroven hen nu niet alleen al maandenlang van hun vrijheid alleen maar omdat ze vreedzaam voor hun mening uitkwamen, ze onderwerpen hen ook aan gruwelijk lichamelijk lijden’, zegt Amnesty’s hoofd onderzoek Midden-Oosten Lynn Maalouf.

Vrouwenrechtenactivisten

Een deel van de activisten die in de Dahban-gevangenis zitten, zijn vrouwen die in mei werden opgepakt kort voordat in Saudi-Arabië het verbod op autorijden voor vrouwen werd opgeheven. Deze activisten hadden jarenlang campagne gevoerd voor opheffing van dat verbod. De autoriteiten lijken bang te zijn dat zij nog meer rechten voor vrouwen willen opeisen.

Marteling in Saudische gevangenissen

De afgelopen jaren kwamen er veel berichten naar buiten dat in Saudische gevangenissen op grote schaal wordt gemarteld. Veel gevangenen vertelden in de rechtbank dat zij waren gemarteld om een bekentenis af te dwingen, om hen te straffen omdat ze weigerden ‘berouw’ te tonen of om een belofte af te dwingen dat ze de regering niet zouden bekritiseren.

‘Bekentenissen’ die via marteling waren afgedwongen, werden in de rechtszaal gewoon geaccepteerd als geldig bewijs. De rechterlijke macht ondernam geen enkele stap om de beweringen van marteling te onderzoeken.

Amnesty’s oproep

De Saudische autoriteiten moeten onmiddellijk alle mensenrechtenverdedigers die vastzitten vanwege hun vreedzame werk onvoorwaardelijk vrijlaten en een onderzoek instellen naar de berichten van marteling en mishandeling om de daders daarvan te berechten.

Amnesty roept de internationale gemeenschap op druk uit te oefenen op de Saudische autoriteiten om de mensenrechtenverdedigers onmiddellijk vrij te laten.