© Amnesty International

Voorburg: Burgemeester Tigelaar schrijft mee voor mensenrechtenverdedigers

Op zaterdag 8 december, ter ere van de Dag van de Mensenrechten, klimt Amnesty Leidschendam-Voorburg weer in de pen om in actie te komen tegen onrecht. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opent om 10.30 uur de Schrijfmarathon en schrijft mee, om samen met elkaar een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen is van harte welkom om mee te schrijven, brieven te ondertekenen en kaarten te sturen naar slachtoffers.

De Schrijfmarathon Write for Rights is van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk te Voorburg aan de Herenstraat 77.

Schrijf voor Atena uit Iran: In de cel om haar strijd tegen doodstraf

Ook dit jaar schrijft Amnesty weer voor mensen die hard steun nodig hebben. Op deze manier worden slachtoffers van mensenrechtenschendingen een hart onder de riem gestoken en de autoriteiten aangezet tot actie. Dit jaar gaat het om tien vrouwen die zijn vervolgd, omdat zij op verschillende wijze opkomen voor mensenrechten. Amnesty roept op tot schrijven voor onder anderen de dertigjarige Atena Daemi uit Iran. Atena zit in de cel om haar strijd tegen de doodstraf. Atena kreeg hiervoor 7 jaar gevangenisstraf. Op Facebook en Twitter levert ze stevig kritiek op executies, ze woont vreedzame protesten bij en deelt flyers uit. In oktober 2014 werd Atena voor het eerst opgepakt. Daarna volgden 51 dagen in eenzame opsluiting. Tien uur per dag werd ze verhoord, meestal geblinddoekt en zonder advocaat. Na een schijnproces dat amper een kwartiertje duurde, werd ze veroordeeld tot 14 jaar cel voor samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid. In hoger beroep werd die straf teruggebracht tot 7 jaar. In november 2016 werd Atena met veel geweld opgepakt in haar ouderlijk huis om haar straf van 7 jaar uit te zitten. Begin 2018 werd ze onder afschuwelijke omstandigheden ruim drie maanden lang vastgehouden en mishandeld in een gevangenis in een voormalige kippenfabriek. Haar gezondheid takelt met de dag af door de slechte leefomstandigheden in de gevangenis. Amnesty roept de Iraanse autoriteiten op om Atena Daemi onmiddellijk vrij te laten. Tijdens haar gevangenschap moet ze toegang hebben tot medische zorg.

Schrijf mee en verander een leven

Schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan blijkt nog steeds een ijzersterk actiemiddel. Iedereen kan meedoen en het werkt. Vele dappere activisten voor wie Amnesty schreef kwamen vrij. Zoals ook de bekende Ethiopische journalist Eskinder Nega. Eskinder heeft negen keer in de gevangenis gezeten, puur en alleen omdat hij zijn beroep uitoefende. Hij werd eerder dit jaar vrijgelaten na zijn langste periode achter de tralies. Eskinder Nega: ‘Massaal demonstreren heeft effect gehad: Dankzij jullie kan ik mijn familie weer zien. Ik zal Amnesty’s supporters voor eeuwig dankbaar zijn. Ga door met jullie werk. Jullie zijn het geweten van de mensheid, de stem van de onderdrukten. De stem van de mensenrechten moet gehoord worden totdat iedereen is bevrijd van tirannie.’


Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.

Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site www.leidschendam-voorburg.amnesty.nl

en https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018