Een jongen bekijkt de schade na een mortieraanval op de Jemenitische stad Taiz in februari 2016. Alle partijen in het conflict, waaronder een door Saudi-Arabië geleide coalitie, hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van internationale humanitaire wetten.
© Ahmad Al-Basha / AFP / Getty Images

Grote doorbraak: VN stemmen in met onderzoek oorlogsmisdaden in Jemen

Na stevige lobby vanuit Nederland heeft de VN-Mensenrechtenraad op 29 september een belangrijke resolutie aangenomen. Hierdoor komt er onderzoek naar misdrijven door alle partijen in het conflict in Jemen. Dit is een grote doorbraak waardoor gerechtigheid voor de talloze slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en zelfs oorlogsmisdaden een stap dichterbij is.

De resolutie is aangenomen na intensieve onderhandelingen. Dit is het resultaat van jarenlange campagnes en lobby vanuit Jemenitische mensenrechtenorganisaties en internationale organisaties zoals Amnesty International.

Dreigementen tijdens onderhandelingen

Tijdens onderhandelingen over de resolutie dreigden de Saudische autoriteiten met economische en diplomatieke strafmaatregelen tegen landen die voor een internationaal onderzoek zouden stemmen. We zijn erg blij dat de Nederlandse en Canadese delegaties de resolutie indienden en dat deze, ondanks de dreigementen, nu een feit is.

De resolutie toont aan dat als lidstaten van de Mensenrechtenraad mensenrechten boven hun politieke belangen plaatsen, ze in staat zijn daders ter verantwoording te roepen voor hun gruweldaden. Het stuurt een glasheldere boodschap aan alle strijdende partijen in Jemen dat hun gedrag wordt onderzocht en de schendingen die ze begaan worden afgestraft.

Het conflict in Jemen

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben alle strijdende partijen in Jemen op grove wijze het internationaal recht geschonden. Lees meer over het conflict in Jemen De levens van burgers zijn verwoest door ongerichte bombardementen, willekeurige detenties, verdwijningen en een steeds erger wordende humanitaire crisis. Gedurende deze periode was de VN-Mensenrechtenraad telkens niet in staat om onderzoek naar de gruweldaden die in Jemen plaatsvonden af te dwingen.

Gezien deze vertraging is het van groot belang dat zo snel mogelijk een groep experts wordt aangesteld om het onderzoek te verrichten en dat die alle medewerking krijgt van alle strijdende partijen in Jemen.