Vijf vragen aan …. Naomi Arrindell

Na in de mediawereld gewerkt te hebben begon Naomi Arrindell 7 jaar geleden bij Amnesty International Nederland op het regiokantoor in Delft. Ze had met veel plezier gewerkt in de media, onder andere als itemregisseur, maar ze zocht meer verdieping en wilde graag een minor Arabische Taal en Cultuur volgen. De lange dagen die ze maakte boden daar weinig ruimte voor, om die reden verruilde zij haar baan in de media voor een baan bij Amnesty.  Sinds anderhalf jaar mag ze het mooie project Verjonging en Diversiteit leiden. Doel van dit project is om de actieve achterban te verbreden en meer diverse jongeren bij het werk van Amnesty te betrekken en duurzaam te binden.

Waarom is Amnesty begonnen met dit project?

Er zijn meerdere redenen waarom dit project van belang is. Ten eerste is het voor een mensenrechtenorganisatie als Amnesty ontzettend belangrijk om een goede representatie te zijn van de maatschappij, zodat er voldoende draagvlak is voor Amnesty’s mensenrechtenwerk onder verschillende bevolkingsgroepen. Door in te zetten op diversiteit hebben wij een groter bereik onder alle Nederlanders en daardoor meer impact.

Het is van groot belang om een brede en diverse doelgroep te betrekken bij en te binden aan Amnesty om zo ook in de toekomst een vuist te kunnen blijven maken tegen mensenrechtenschendingen.

Daarnaast spreekt Amnesty Nederland zich vaker uit over mensenrechtenissues die (ook) in Nederland spelen, bijvoorbeeld etnisch profileren, discriminatie/racisme, vluchtelingen, terrorisme en veiligheid. Mede om deze reden is het nu extra urgent om jongeren met een diverse culturele/etnische achtergrond aan ons te binden. Het is belangrijk dat wij tevens rightsholders kunnen betrekken bij deze thema’s. Dit is van groot belang voor de geloofwaardigheid van Amnesty Nederland.

We doen dit door middel van de verschillende activiteiten die onder het project vallen:

Bijvoorbeeld mensenrechteneducatie op het mbo. Afgelopen schooljaar hebben duizenden mbo-studenten de workshop ‘Een kwestie van kleur gevolgd’ een workshop over vooroordelen,  discriminatie en etnisch profileren. Deze workshop wordt door peer educators verzorgd. Zij weten hoe het is om met etnisch profileren in aanraking te komen en leren leeftijdsgenoten in het mbo-onderwijs zich hier op een adequate manier tegen te verweren. Er zijn inmiddels  25 peer educators aan de slag en er worden op dit moment weer nieuwe jongeren  geworven om de vraag aan te kunnen.  Naast de workshop op het mbo, zullen de peer educators een naprogramma verzorgen bij het toneelstuk Mountain Top dat dit najaar in première gaat.

We voeren op festivals acties waar juist deze diverse doelgroep graag naartoe gaan: het zomercarnaval in Rotterdam bijvoorbeeld, DiverCity in Den Haag en Encore Festival in Amsterdam. De actie worden voor en door deze jongeren vormgegeven en uitgevoerd.

Samen met mediapartners gaan we aan de slag met het produceren van content op sociale media waarmee we de doelgroep bereiken en activeren.

Wanneer is het project geslaagd?

Voor mij is het project geslaagd als Amnesty diverser is zowel de werkorganisatie als de achterban, waardoor wij als organisatie inclusiever, innovatiever en relevanter zijn. Door als organisatie diverser te zijn creëren we een bredere blik op het mensenrechtenwerk. We halen meer kennis in huis en ervaringsdeskundigheid. Als je een brede beweging wilt zijn,  is het belangrijk om in alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd te zijn.

Wat zijn de eerste opbrengsten?

Met de workshop een kwestie van kleur hebben we inmiddels 5000 mbo-studenten bereikt en op de verschillende festivals zijn ruim duizend jongeren met Amnesty in aanraking gekomen en zijn er nieuwe vrijwilligers geworven uit de beoogde doelgroep. Ook de samenwerkingsverbanden die we in dit project zijn aangegaan beginnen vruchten af te werpen, bijvoorbeeld een samenwerking dit najaar rond theaterstuk Mountain top.

Wat gebeurt er na het project?

Duidelijk is dat diversiteit en jongeren punt van aandacht moeten blijven. Onderdeel van het project is dan ook zorgen dat het aantal jonge activisten met een biculturele achtergrond blijft groeien. Ik onderzoek welke onderdelen, waar in de organisatie een plek moeten krijgen.

Wat kunnen de Amnesty-groepen in het land leren van de uitkomsten van het project?

Wil je als groep meer jongeren binden, dan is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van deze generatie. De zogenoemde millenials hechten veel waarde aan creatieve vrijheid. Geef ze de ruimte om zelf initiatief te nemen en ondersteun hen bij de uitvoering.

Jongeren werken anders en hebben andere behoeften. Biedt daar ook ruimte voor en probeer jongeren niet in te lijven. Zoek de lokale culturele verenigingen op en organiseer samen dingen. Het zou zo maar kunnen dat zij graag een schrijfmarathon, mensenrechtendialoog of filmavond willen organiseren.  Zo verbreed je je netwerk en kom je in contact met potentiele vrijwilligers.