© Eerlijke Verzekeringswijzer

Verzekeraars investeren in Shell en nemen geen actie op klimaat

Zeven van de acht grootste verzekeraars in Nederland beleggen in totaal voor 870 miljoen US$ in Shell. Zes van de zeven verzekeraars stemden tegen de klimaatresolutie op de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell, onthielden zich van stemming of gaven geen informatie over hun stemgedrag. Verzekeraar Vivat stemde wel voor de klimaatresolutie. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar het stemgedrag van de verzekeraars tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell.

De resolutie spoorde Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De meeste van de onderzochte verzekeraars stemden tegen of onthielden zich van stemming.

Mond vol over klimaat

Peter Ras, woordvoerder Eerlijke Verzekeringswijzer: “Shell én de verzekeraars hebben de mond vol over het klimaat en zeggen het Klimaatverdrag te willen steunen. Maar zodra het concreet wordt haken ze af. Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaar van Shell. Het is onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van de verzekeraars steun geeft aan de resolutie aan Shell om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatverdrag.”

Oproep

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeraars op om hun beleggingen te verschuiven van fossiele energiebedrijven naar duurzame energiebedrijven, om stembeleid voor de olie- en gassector te publiceren dat gericht is op het tegengaan van klimaatverandering en mensenrechtenschendingen door de oliesector, en om initiatieven te nemen en te steunen die erop gericht zijn om oliebedrijven actief aan te sporen om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het VN-klimaatverdrag.

Groot belang in Shell

Veel verzekeraars in Nederland beleggen in Shell. In totaal beleggen zeven van de acht onderzochte verzekeraars voor in totaal 870 miljoen US$ in Shell. De grootste beleggers zijn Aegon (342 miljoen US$) en Allianz (286 miljoen US$). Van alle onderzochte verzekeraars belegt alleen ASR niet in Shell. Naar nu blijkt hebben verzekeraars Achmea (Achmea Own Risk), Allianz en APG tegen de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell gestemd. Aegon en Nationale Nederlanden (NN Group) hebben zich van stemming onthouden. Generali belegt wel in Shell maar geeft geen duidelijkheid of en hoe ze heeft gestemd over de klimaatresolutie. Vivat heeft vóór de klimaatresolutie gestemd. Ook Achmea Investment Management, de vermogensbeheerder van Achmea en beheerder van het Wereldwijd Aandelenfonds, stemde voor. Van alle zeven onderzochte verzekeraars die in Shell beleggen blijkt verder dat geen enkele verzekeraar stembeleid heeft gepubliceerd ten aanzien van de olie- en gassector, met uitzondering van Vivat.

Hoe zit het met jouw verzekeraar?

Stemde jouw verzekeraar voor of tegen de klimaatresolutie? Check op de site van de Eerlijke Verzekeringswijzer en laat je verzekeraar weten wat jij van hun stem vindt!

De Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX. Op de site kun je de de tien belangrijkste aanbieders van levensverzekeringen op de Nederlandse markt met elkaar vergelijken. Zo kun je zien welke verzekeraar het beste scoort op maatschappelijke thema’s als mensenrechten en klimaatverandering. Het achterliggend doel is dat verzekeraars hun invloed aanwenden om bedrijven en overheden te verduurzamen.