De regering van Hong Kong start een publieke consultatie over artikel 23-wetgeving over de nationale veiligheid,30 januari 2024.
© Vernon Yuen/NurPhoto

Hongkong: veiligheidswet is zware klap voor de mensenrechten

In Hongkong is gisteren de Safeguarding National Security Ordinance (Article 23) aangenomen. Volgens Amnesty International is deze veiligheidswet draconisch en heeft hij dramatische gevolgen voor de mensenrechten.

‘De regering van Hongkong heeft de mensenrechten in de stad opnieuw een zware slag toegebracht,’ zegt Sarah Brooks van Amnesty International. ‘De autoriteiten hebben deze wet in een mum van tijd aangenomen en daarmee elk sprankje hoop voor de bevolking de kop ingedrukt om zich tegen de meest destructieve elementen van de wet te kunnen verzetten.’

‘Maar bovenal was dit een rampzalig moment voor de vrijheid van meningsuiting in Hongkong, waar eerder honderdduizenden mensen de straat op gingen om te demonstreren tegen repressieve wetten. Gisteren hebben ze weer een stukje van hun vrijheid verloren. Iedere vorm van vreedzaam protest is nu gevaarlijker dan ooit.’

‘Voer de druk op’

Sarah Brooks: ‘Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor organisaties als Amnesty International om zich aan de zijde te scharen van de Hongkongers die hun vrijheid blijven riskeren door het simpelweg uitoefenen van hun rechten.’

‘We dringen er bij iedereen die invloed kan uitoefenen in Hongkong – van regeringen en bedrijven tot de VN en de EU – op aan om Hongkongers niet in de steek te laten in hun uur van nood. In plaats daarvan moet de druk op de autoriteiten worden opgevoerd om mensenrechten te respecteren en alle wetten in te trekken die deze rechten schenden.’

Achtergrond

De Wetgevende Raad van Hongkong heeft vandaag unaniem ingestemd met de veiligheidswet. De wet noemt zeven strafbare feiten: verraad, afscheiding, opruiing, verzet tegen de Chinese regering, diefstal van staatsgeheimen, politieke activiteiten van buitenlandse politieke organisaties of organen, en banden tussen binnen- en buitenlandse politieke organisaties of organen.

Amnesty’s analyse

Amnesty International heeft tijdens de consultatieperiode een 34 pagina’s tellende analyse van de wetsvoorstellen bij de regering ingediend. Hieruit blijkt dat, met het oog op de nationale veiligheid, de strafbare feiten en de wijzigingen in de onderzoeksbevoegdheden niet noodzakelijk of proportioneel zijn. Bovendien zijn de wetsvoorstellen in strijd met de mensenrechtenverplichtingen van Hongkong.

Eerlijk proces onder vuur

De wet kent veel zorgwekkende bepalingen, zoals het vage en ruim geformuleerde misdrijf ‘externe inmenging’, dat kan leiden tot de vervolging van activisten voor hun contacten met buitenlandse actoren. Ondertussen komt het recht op een eerlijk proces steeds meer onder vuur te liggen, met nieuwe onderzoeksbevoegdheden die detentie zonder aanklacht gedurende 16 dagen mogelijk maken, en ontzegging van de toegang tot een advocaat.

Amnesty’s visie

Amnesty International erkent dat elke regering het recht en de plicht heeft om haar burgers en alle anderen die onder haar jurisdictie vallen te beschermen, en dat sommige jurisdicties specifieke veiligheidsproblemen hebben. Maar deze omstandigheden mogen nooit gebruikt worden als excuus om mensen de vrijheid te ontzeggen om hun politieke mening te uiten en andere mensenrechten uit te oefenen.

Meer over dit onderwerp