Veiligheid Taser ‘stun guns’ betwijfeld

Het rapport ‘USA: Less than lethal?’ wijst volgens de organisatie uit dat het gebruik van Tasers en andere stroomstootwapens niet zo veilig is als producenten beweren. Vooral kwetsbare groepen lopen risico, zo blijkt uit analyse van 98 autopsierapporten. Slachtoffers kregen bovendien vaak herhaaldelijk en langdurig stroomschokken toegediend. Negentig procent van hen was ongewapend en vormde geen gevaar voor de politie. Regeringen zouden stroomstootwapens alleen moeten toestaan bij levensbedreigende situaties en anders het gebruik ervan opschorten.

Het rapport ‘USA: Less than lethal?’ wijst volgens de organisatie uit dat het gebruik van Tasers en andere stroomstootwapens niet zo veilig is als producenten beweren. Vooral kwetsbare groepen lopen risico, zo blijkt uit analyse van 98 autopsierapporten. Slachtoffers kregen bovendien vaak herhaaldelijk en langdurig stroomschokken toegediend. Negentig procent van hen was ongewapend en vormde geen gevaar voor de politie.

Regeringen zouden stroomstootwapens alleen moeten toestaan bij levensbedreigende situaties en anders het gebruik ervan opschorten.

Richtlijnen

Nederlandse arrestatieteams moeten volgens Amnesty duidelijke richtlijnen krijgen voor het gebruik van de Taser en een transparant systeem van controle en verantwoording achteraf. Ook is grondige, onafhankelijke training nodig met het oog op risico’s van het wapen voor kwetsbare groepen. Willekeurige inzet en misbruik van het wapen moeten volgens Amnesty strafbaar worden. Verder waarschuwt Amnesty voor de ‘glijdende schaal’, waarbij het wapen ook in andere dan levensbedreigende situaties kan worden ingezet.

De oproep van Amnesty komt na een onderzoek naar het gebruik van de Taser in de VS. Volgens het rapport zijn er tussen 2001 en 2008 334 mensen overleden na geraakt te zijn door het wapen. In minstens vijftig gevallen zou een stroomstootwapen de oorzaak van of een factor bij het overlijden zijn.