Veilige en legale routes naar Europa essentieel om vluchtelingenvraagstuk op te lossen

Het Nederlandse kabinet moet er alles aan doen om vluchtelingen veilige, legale routes naar Europa te bieden. Amnesty roept vandaag samen met tien andere organisaties het kabinet op dit een speerpunt van het Nederlandse en Europese vluchtelingenbeleid te maken.

Het bieden van veilige en legale routes is een essentiële stap om problemen met betrekking tot mensensmokkel, chaos aan de buitengrenzen en veiligheid in Europa op constructieve manier aan te pakken.

Momenteel kunnen de grote aantallen vluchtelingen Europa slechts bereiken via levensgevaarlijke routes. Daarbij moeten ze illegaal de grens oversteken, waarvoor ze gebruik moeten maken van mensensmokkelaars. De komst van vluchtelingen gaat op deze manier gepaard met een chaotische situatie aan de Europese buitengrenzen, veiligheidszorgen en onzekerheid.

Als reactie hierop trekken Europese landen nog meer barrières op tegen hun komst en trachten zij overeenkomsten te sluiten met herkomst- en doorreislanden om de tocht naar Europa nog verder onmogelijk te maken. Het is een vicieuze cirkel die irreguliere migratie via gevaarlijke routes weer verder aanmoedigt, met grote humanitaire consequenties. Het bieden van veilige, legale routes is een belangrijke manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Wat is de meerwaarde van veilige en legale routes?

Veilige en legale routes:

  • zijn een vorm van humanitaire hulp: Extra kwetsbare vluchtelingen kunnen via hervestigingsprogramma van UNHCR naar Europa komen. Denk aan mensen met onbehandelbare gezondheidsproblemen of mensen die ook in het opvangland niet veilig zijn.
  • zijn essentieel voor goede opvang in de regio: Met de huidige druk op opvang in de regio hebben vluchtelingen daar onvoldoende toekomstperspectief. Om een duurzame, leefbare situatie te creëren, met toegang tot adequate gezondheidszorg, onderwijs en werk, moeten landen in de regio ontlast worden.
  • dragen bij aan conflictpreventie en waarborgen stabiliteit in de regio: Libanon is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Door de komst van een groot aantal vluchtelingen wordt de stabiliteit van het land ernstig bedreigd. Het risico dat niet alleen Syrische vluchtelingen opnieuw Libanon verlaten, maar ook Libanezen op de vlucht slaan, is groot.
  • ondermijnen mensensmokkel: als vluchtelingen op een legale manier naar Europa kunnen komen, zijn ze niet meer overgeleverd aan mensensmokkelaars.
  • bieden meer grip op de komst van vluchtelingen: als meer vluchtelingen op een georganiseerde manier komen, hoeven minder mensen op eigen gelegenheid, en daarmee ongecontroleerd, zich aan de Europese buitengrenzen te melden. Dit zorgt ervoor dat de situatie aan de buitengrenzen meer beheersbaar wordt.
  • bieden meer veiligheid: vluchtelingen die via veilige, legale routes reizen kunnen al gescreend worden voordat ze naar Europa komen.

Lees de brief aan het kabinet, die is ondertekend door Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Human Rights Watch, Justice & Peace, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Partos, PAX, UAF en VluchtelingenWerk Nederland.