Julian Assange
© AFP via Getty Images

Uitlevering Assange: groot gevaar voor hem en de persvrijheid

Als Groot-Brittannië Julian Assange uitlevert aan de Verenigde Staten, zal dat volgens Amnesty International een schending zijn van het verbod op martelen en een gevaarlijk precedent scheppen voor journalisten wereldwijd. Julian Assange is de oprichter van Wikileaks en zit op dit moment vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in Londen. Amerika wil hem berechten voor het publiceren van geheime militaire documenten en spionage.

Een Britse rechter heeft vandaag besloten dat Julian Assange uitgeleverd mag worden aan de Verenigde Staten. Alleen de Britse minister van Binnenlandse zaken, Priti Patel, moet nog haar handtekening zetten om de uitlevering door te laten gaan. Patel heeft tot 18 mei om over de uitlevering te besluiten. Volgens Amnesty International zal Assange, ondanks beloftes van Amerika, een grote kans lopen om in een Amerikaanse gevangenis slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.

‘Groot-Brittannië heeft de plicht om niemand naar een plek te sturen waar zijn of haar veiligheid in gevaar is. De Britse overheid mag die verantwoordelijkheid niet naast zich neerleggen’, zegt Agnes Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International. ‘De Amerikaanse autoriteiten hebben duidelijk gezegd dat ze de voorwaarden van Assange’s opsluiting kunnen veranderen wanneer ze dat nodig achten. Dat betekent dat Assange een groot risico loopt om tijdens zijn gevangenschap ernstige schade op te lopen, zowel psychologisch als fysiek.’

Volgens Callamard zal de uitlevering van Julian Assange ook verwoestende gevolgen hebben voor de persvrijheid en het publiek, dat het recht heeft om te weten wat overheden doen in hun naam.

‘Het publiceren van informatie die in het algemeen belang is, is een van de kernwaarden van de persvrijheid’, zegt Callamard. ‘Het uitleveren van Assange om terecht te staan voor beschuldigingen van spionage door het publiceren van geheime informatie, zal een gevaarlijk precedent scheppen en ertoe leiden dat journalisten wereldwijd op hun hoede moeten zijn.’

Langdurige eenzame opsluiting komt regelmatig voor in Amerikaanse gevangenissen met maximale beveiliging. Daarnaast is er in deze gevangenissen sprake van marteling en slechte behandeling van gevangenen, wat verboden is volgens internationale wetgeving. De garanties van de Verenigde Staten om Assange een eerlijke behandeling te geven, laten te wensen over en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Dat betekent dat, als Julian Assange wordt uitgeleverd naar de Verenigde Staten, hij kans loopt op ernstige schending van zijn mensenrechten. Oppervlakkige diplomatieke garanties zullen hem niet beschermen.

Als de Britse overheid het toestaat dat een ander land iemand strafrechtelijk vervolgd die vanuit Groot-Brittannië informatie publiceert, dan kunnen andere landen dit voorbeeld volgen. Zij kunnen dezelfde juridische middelen gebruiken om journalisten op te sluiten, en de pers tot ver buiten de grenzen van hun eigen land het zwijgen op te leggen.

‘Assange had in eerste instantie nooit moeten worden aangeklaagd voor deze zaken’, zegt Agnes Callamard. ‘Het is nog niet te laat voor de Amerikaanse autoriteiten om het juiste te doen en de aanklachten in te trekken. In de tussentijd, gezien de politieke aard van deze zaak en de ernstige gevolgen hiervan voor de vrijheid van meningsuiting, zal Groot-Brittannië niet achter de Verenigde Staten moeten staan in verdere beroepsprocedures.’

Lees waarom Amnesty International tegen de uitlevering van Assange is.