Bouwsteigers in de Qatarese hoofdstad Doha, waar vooral buitenlandse arbeiders de infrastructuur voor het WK voetbal van 2022 aanleggen, onder vaak mensonterende omstandigheden
© Getty Images

UEFA vraagt garanties voor mensenrechten bij toewijzing EK 2024

In de toewijzingsprocedure voor het EK voetbal in 2024 hanteert de Europese voetbalbond UEFA voor het eerst criteria voor het respecteren van de mensenrechten en het tegengaan van corruptie. Duitsland en Turkije zijn de enige twee kandidaten voor de organisatie van het toernooi.

De twee landen moeten uiterlijk in april 2018 hun bidbook inleveren. Dat moet voldoen aan de voorwaarden die de UEFA stelt in haar Euro 2024 Toernooi-eisen. Dat document bevat het hoofdstuk ‘Politieke, maatschappelijke en milieu-aspecten’, waarin expliciete eisen op het gebied van mensen- en kinderrechten en anti-corruptiemaatregelen zijn opgenomen, in navolging van soortgelijke initiatieven van de Wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité.

Cruciale stap

De Sports and Rights Alliance (SRA) noemt de beslissing van de UEFA een cruciale eerste stap bij het voorkomen van misbruik en corruptie rond het evenement. De nieuwe bidding-procedure van de UEFA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de SRA. De SRA en andere organisaties lobbyen bij de internationale sportorganisaties om mensenrechtenschendingen en corruptie te bestrijden. Zo vond er tijdens de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 bruut politiegeweld plaats en werden mensen gedwongen hun huizen te verlaten, en worden arbeidsmigranten in Qatar – waar ze stadions en infrastructuur bouwen voor de WK voetbal in 2022 – uitgebuit.

Sports and Rights Alliance

De SRA is een coalitie van mensenrechtenorganisaties, sportorganisaties en vakbonden, waaronder Amnesty Nederland, Amnesty UK, Human Rights Watch, Football Supporters Europe en de International Trade Union Confederation. De SRA streeft ernaar dat sportorganisaties en grote sportevenementen de mensenrechten en het milieu respecteren, en anti-corruptiemaatregelen treffen.

Meer over dit onderwerp