© Amnesty International

Toolbox Mensenrechten op school

Toolbox Mensenrechten op school

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een mooie toolbox Mensenrechten op school aangeboden. Mede dankzij het werk van Amnesty International Educatie! De toolbox is nog steeds te verkrijgen en in te zetten in de klas om leerlingen uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over belangrijke onderwerpen. Dit jaar zijn daar twee nieuwe gratis werkvormen bijgekomen.
Zo leren leerlingen over dakloosheid; aan de hand van persoonlijke verhalen kunnen ze zich beter verplaatsen in mensen die dakloos zijn. Welke hulp krijgen daklozen en welke hulp helpt (en welke niet)?
De andere werkvorm gaat over vrijheid van godsdienst. Door middel van verschillende casussen en stellingen over de vrijheid van godsdienst kunnen ze een discussie of een debat aangaan. Laat ze onderbouwde meningen formuleren over botsende grondrechten.