Tujan al-Bukhaiti is in Jordanië niet schuldig bevonden aan godslastering.
© Prive

Tiener in Jordanië niet schuldig aan godslastering

Tiener in Jordanië niet schuldig aan godslastering

Naar nu bekend is geworden oordeelde een rechtbank in Jordanië dat Tujan al-Bukhaiti niet schuldig is aan godslastering en het beledigen van religieuze gevoelens. Die beschuldigingen werden tegen haar geuit in verband met haar posts op sociale media. De rechtszaak werd tegen Al-Bukhaiti aangespannen nadat de Jordaanse eenheid tegen cybercrimes een klacht had ingediend.

Tujan al-Bukhaiti is een 17-jarige Jemenitische vluchteling. Op 19 december 2019 werd ze na aangifte door de eenheid tegen cybercrimes opgeroepen voor een verhoor door de jeugdpolitie. De politie nam haar verklaring af zonder dat daarbij een advocaat of haar ouders aanwezig waren. Hierdoor werd haar recht op een eerlijk proces geschonden.

Recht op vrije meningsuiting geschonden

Het proces tegen Tujan al-Bukhaiti begon op 16 januari 2020. Al-Bukhaiti maakte alleen maar gebruik van haar recht op vrijheid van meningsuiting. De aanklachten tegen haar zijn in strijd met de Jordaanse grondwet en de verplichtingen van Jordanië onder het Internationaal Verdrag inzake Burger- en  Politieke Rechten.

Op 11 december 2019 dreigde de Al Jazeera-school, waar Al-Bukhaiti onderwijs volgde, haar van school te sturen als ze zou doorgaan met het posten van berichten die ‘niet passend voor de school zijn’. Kort daarna verbood de school Tujan al-Bukhaiti om lessen bij te wonen omdat ze doorging met het plaatsen van berichten. Al-Bukhaiti berichtte over deze maatregel op sociale media. De school publiceerde vervolgens een verklaring waarin de beweringen van Tujan al-Bukhaiti werden ontkend en werd vermeld dat ze ‘giftige gedachten verspreidt’.

Dankwoorden

Tujan al-Bukhaiti sprak tegenover Amnesty International haar dank uit aan iedereen die deelnam aan de spoedactie voor haar. ‘Dit is een voorlopige uitspraak en er kan nog in beroep worden gegaan. Hoewel de rechtbank me niet schuldig heeft verklaard, heeft zij ook geoordeeld dat wat ik op mijn sociale media deelde “religieuze gevoelens beledigt”. Dit betekent dat het gevaar nog niet voorbij is. Nadat de school een verklaring had gepubliceerd waarin ik werd beschuldigd van het verspreiden van giftige meningen die religieuze gevoelens beledigen, blijf ik, samen met mijn moeder en familie, het mikpunt van pesterijen en intimidatie. Ik bedank Amnesty International voor haar voortdurende inspanningen in deze zaak.’

Amnesty zal de zaak van Tujan al-Bukhaiti blijven volgen, aangezien ze in geval van een hoger beroep het risico loopt opnieuw te worden berecht en vanwege de pesterijen en intimidaties.