Tentoonstelling Vrouwenrechten Anno Nu

Amnesty groep Nijmegen haalt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Mariënburg de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten Anno Nu’ naar Nijmegen. Het is honderd jaar geleden dat vrouwen streden voor hun recht om te kunnen stemmen.

Er is sindsdien veel verbeterd, maar de rechten van vrouwen worden in grote delen van de wereld nog steeds ernstig geschonden. Hoe is het vandaag dan eigenlijk gesteld met de rechten van vrouwen? De tentoonstelling ‘Vrouwenrechten anno nu’ verkent de huidige positie van vrouwen in de wereld met verhalen uit landen als China, Iran, Mexico, Jemen, Zuid-Afrika of Ierland.

Aan de hand van ‘cases’ waarvoor actie wordt gevoerd door Amnesty International, ontmoeten we verschillende jonge vrouwen die strijden voor hun recht op informatie, onderwijs, vrijheid en het recht om over zichzelf en hun eigen lichaam te beschikken. Hun actuele verhalen geven een levendig en dynamisch beeld van de wereld waarin moderne en strijdbare vrouwen van nu leven.

De tentoonstelling stelt ook vragen bij de situatie in de westerse wereld. Zijn de gelijke rechten van vrouwen in onze cultuur wel zo goed verzekerd als we geneigd zijn te denken?

De tentoonstelling ‘Vrouwenrechten Anno Nu’ is van 6 maart – 2 april 2017 in de Openbare Bibliotheek Mariënburg tijdens de openingstijden te bekijken.

Bekijk hier de trailer:

Om de tentoonstelling te openen organiseert de Vrouwengroep van Amnesty Nijmegen op 8 maart, internationale Vrouwendag, een thema-avond. Een avond waarbij we stil staan bij hoe het nu, honderd jaar later, gesteld is met de rechten van vrouwen in Nederland en wereldwijd.

Sprekers zijn dr. Marjolein van den Brink, Frits Dijcks en stadsdichter Amal Karam. Marjolein van den Brink is universitair docent mensenrechten, verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht. Zij zal inzoomen op twee thema’s: politieke rechten en reproduktieve rechten, en de balans opmaken met behulp van voorbeelden uit binnen- en buitenland. Zij hoopt op een interactieve bijeenkomst, en gooit er ook nog een quiz(je) tegenaan! Frits Dijcks is kunstenaar, ontwerper en eigenaar van Dubday, ontwerpbureau voor visuele communicatie.

Daarnaast is hij actief lid van Amnesty International Den Haag. Hij is de initiatiefnemer en ontwerper van de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten Anno Nu’. Hij zal spreken over het opmerkelijke bestaan van ‘vrouwenrechten’ en ingaan op enkele verhalen van vrouwenrechtenactivisten die in de tentoonstelling aan bod komen.

Amal Karam is geboren in 1960 in Beiroet/Libanon uit Palestijnse ouders, studeerde Engels aan de universiteit Damascus in Syrië en werkte in de journalistiek. Ze was maatschappelijk, cultureel en politiek actief en moest eind 1996 vluchten. Amal is momenteel een docente aan ROC Nijmegen en nog steeds maatschappelijk en cultureel actief. Eind januari 2017 is zij door de gemeente Nijmegen benoemd als stadsdichter.