Syrische en Russische troepen bombarderen ziekenhuizen moedwillig

Syrische en Russische troepen bombarderen ziekenhuizen moedwillig

Russische en Syrische regeringstroepen lijken de afgelopen drie maanden opzettelijk ziekenhuizen te hebben aangevallen. Zo wilden ze de weg vrijmaken naar het noorden van Aleppo voor hun grondtroepen. Amnesty maakt dit op na bestudering van de luchtaanvallen.

De bombardementen zijn een grove schending van het internationaal humanitair recht. Gezien het patroon van de bombardementen lijkt erop dat het platgooien van ziekenhuizen een onderdeel is geworden van de militaire strategie van Syrië en haar bondgenoten. De laatste twaalf weken werden ten minste zes ziekenhuizen en andere medische voorzieningen opzettelijk vernietigd. Sinds de oorlog in Syrië uitbrak zijn al honderden artsen en leden van het verplegend personeel gedood.

Verjagen

Verschillende ziekenhuismedewerkers vertelden Amnesty dat het de bedoeling van de Syrische regering is om alle bewoners van een stad of stadsdeel te verjagen door ziekenhuizen en voorzieningen voor drinkwater en elektriciteit te vernietigen, zodat hun grondtroepen niet belemmerd worden in hun aanval in gebieden die door de oppositie worden gecontroleerd. Niet iedereen is in staat de stad te ontvluchten. Met name ouderen blijven in zeer penibele omstandigheden achter.

Op 25 december werd het hospitaal van Hreitan zwaar beschadigd na een bomaanval, waarbij tien leden van de medische staf en zeker twintig burgers gewond raakten. Een arts werd gedood. Een man die Hreitan op 6 februari vanwege de aanvallen ontvluchtte, zegt: ‘Ik woon mijn hele leven al in Hreitan en ik heb het nooit verlaten gezien. Heel weinig families zijn achtergebleven, omdat ze niet in staat de stad te verlaten. De luchtaanvallen vernietigden de hele infrastructuur van de stad, inclusief het ziekenhuis, zodat het niet meer mogelijk is er te overleven.’

Amnesty roept de Syrische en Russische regering op het internationaal humanitair recht te respecteren en heeft Rusland gevraagd een overtuigend en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanvallen op ziekenhuizen en andere ernstige gewelddadigheden.