Syriër vrij na amnestie

De gepensioneerde leraar Mohammed Najati Tayyara is op 17 januari vrijgekomen nadat een algemene amnestie is verleend voor ‘misdaden’ die zijn begaan sinds het begin van de opstand tegen het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad in maart 2011.

Tayyara werd op 12 mei 2011 gearresteerd door de Syrische veiligheidsdienst. De arrestatie van de in Homs woonachtige Tayyara kwam nadat hij verschillende media te woord stond over de mensenrechtenschendingen tegen demonstranten begaan door de Syrische veiligheidsdienst. Tayyara werd voor de criminele rechtbank gebracht en aangeklaagd wegens ‘het verspreiden van foutief nieuws dat het moreel van de natie zou kunnen verzwakken’. Op 29 augustus oordeelde een rechter dat hij op borgtocht vrijkwam in afwachting van zijn rechtszaak. Zover kwam het echter niet: terwijl hij in de gevangenis zijn vrijlating afwachtte, arresteerde de veiligheidsdienst van de luchtmacht hem opnieuw.

Twee weken later werd Tayyara overgebracht naar de centrale gevangenis in Homs, waar hij de rest van zijn gevangenschap doorbracht in zeer slechte omstandigheden. Hij zou zijn vastgehouden in een cel met driehonderd andere gevangenen die samen één toilet moesten delen. Als gevolg van marteling en mishandeling brak Tayyara één van zijn ribben. Ook liep hij een longinfectie op tijdens zijn gevangenschap. Hij kreeg geen passende medische zorg.

Tayyara’s vrijlating kwam nadat president Bashar al-Assad amnestie verleende voor diegenen die gevangen zaten wegens ‘misdaden’ die verband hielden met de onrust in Syrië. De Syrische overheid claimt via deze weg tussen november 2011 en januari 2012 in totaal 7.604 gevangenen vrij te hebben gelaten. Waarnemers van de Arabische Liga konden slechts tweederde van dit aantal verifiëren.