Bouwplaats van Israëlische nederzetting
© Ilia Yefimovich/Getty Images

Staten moeten de import van producten uit de Israëlische nederzettingen verbieden

Staten moeten de import van producten uit de Israëlische nederzettingen verbieden

De internationale gemeenschap moet de import van alle producten en goederen uit de illegale Israëlische nederzettingen verbieden, en daarmee een eind maken aan de miljoenenwinsten die hebben bijgedragen aan de massale mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnen.

Op de 50ste verjaardag van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, roept Amnesty staten op om producten uit de nederzettingen niet toe te laten op hun binnenlandse markt, en om bedrijven te verhinderen om vanuit de nederzettingen te opereren of producten uit de nederzettingen te verhandelen.

Ieder jaar worden er uit de Israëlische nederzettingen in bezet gebied voor honderden miljoenen euro’s aan producten geëxporteerd. En dat terwijl de overgrote meerderheid van de landen in de wereld de nederzettingen heeft veroordeeld omdat ze in strijd zijn met de internationale rechtsorde. Diverse VN-resoluties, waaronder VN-Veiligheidsraad resolutie 2334, bevestigen dat.

Het ergste is dat je je een vreemde in je eigen land voelt, en dat geen enkel stukje land van jou is.

Mensenrechtenschendingen

Israëls nederzettingenbeleid in bezet Palestijns gebied heeft geleid tot enorme mensenrechtenschendingen. Israël heeft tienduizenden Palestijnse huizen en bezittingen verwoest. Honderdduizenden Palestijnen raakten gedwongen ontheemd – veel gezinnen werden uit hun huizen en van hun land verdreven, om plaats te maken voor Israëlische nederzettingen. Minstens 100.000 hectare Palestijns gebied is daarvoor in beslag genomen.

Water is leven; zonder water kunnen we niet leven… De soldaten vernietigden eerst onze huizen en stallen, haalden al onze bomen uit de grond en maakten toen onze waterreservoirs kapot. We vechten iedere dag om te overleven, want we hebben geen water.

Israël heeft ook op onrechtmatige wijze bezit genomen van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen zoals water, vruchtbaar land, steengroeves en mineralen, en die toegewezen aan de nederzettingen. Die maken er onder meer landbouwproducten en bouwmaterialen mee, die vaak bestemd zijn voor de export. Tegelijkertijd heeft Israël allerlei maatregelen genomen die erop zijn gericht om Palestijnen de toegang tot hun eigen water, land en andere hulpbronnen te ontzeggen. Daardoor worden ze in hun economische ontwikkeling beperkt en worden hun sociaaleconomische rechten geschonden.

Overal op de Westelijke Jordaanoever heeft de infrastructuur van de nederzettingen, waaronder de wegen die alleen door Israëlische kolonisten gebruikt mogen worden, Palestijnen stadjes en dorpen opgedeeld en de bewegingsvrijheid van Palestijnen danig ingeperkt. Israël houdt ook al tien jaar een illegale blokkade van de Gazastrook in stand, waardoor twee miljoen mensen opgesloten zitten in een gebied dat kleiner is dan de helft van de stad New York.

Israëlische misdaden blijven onbestraft

Sinds de Israëlische bezetting in 1967 begon, zijn honderdduizenden Palestijnen het slachtoffer geworden van willekeurige arrestaties en onwettige detentie; miljoenen Palestijnen zijn collectief gestraft. Het Israëlische leger heeft ook grote aantallen Palestijnen gedood, zonder rechtsgrond.

‘Het is zeer schokkend dat oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden tientallen jaren lang vrijwel onbestraft zijn gebleven,’ zegt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

Voor alle staten geldt: ze moeten het internationale humanitaire recht respecteren. Ze zijn ook verplicht om de illegale situatie die Israël heeft gecreëerd niet te erkennen of daaraan bij te dragen. Sterker: ze zijn verplicht om hun invloed te gebruiken om de schendingen van het internationale recht te doen stoppen.

‘Door de import van producten uit de Israëlische nederzettingen te verbieden en wetten en regels op te stellen die ervoor zorgen dat bedrijven niet meer vanuit de nederzettingen opereren, kunnen regeringen overal ter wereld het leven van miljoenen Palestijnen wezenlijk verbeteren – mensen die tientallen jaren het slachtoffer zijn geweest van onrecht, vernedering en discriminatie,’ zegt Shetty.

Uitbreiding illegale nederzettingen

De jongste resolutie van de VN-Veiligheidsraad uit december 2016 roept Israël op om alle activiteiten in de nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden te staken. De resolutie roept ook op om onderscheid te maken tussen de staat Israël en de sinds 1967 bezette gebieden.

Maar Israël doet precies het tegenovergestelde en heeft in de afgelopen maanden de uitbreiding van de nederzettingen juist versneld; het land kondigde plannen aan voor duizenden nieuwe huizen in bestaande nederzettingen, naast nog eens duizenden nieuwe huizen in twee nieuwe nederzettingen.

Lees meer.