Russische advocaat mag licentie waarschijnlijk houden

Dankzij een spoedactie van Amnesty afgelopen week behoudt de Russische advocaat Farid Murtazin waarschijnlijk zijn advocatenlicentie. De advocaat werd aangeklaagd omdat hij bij onderzoekszittingen van een cliënt geregeld afwezig zou zijn. Murtazin ontkent dit. De aanklacht leek een poging hem van zijn zaak af te halen.

Murtazin bedankte Amnesty International voor de ruim 300 oproepen aan de Advocatenvereniging van Tula om de aanklacht tegen hem in te trekken. Nederlandse activoerders konden de advocatenvereniging direct mailen via onze website. Naar aanleiding van de actie kreeg hij van de advocatenorganisatie informele, maar betrouwbare toezeggingen dat zijn licentie niet wordt ingetrokken. Deze toezeggingen kwamen slechts enkele dagen nadat Amnesty online actie had gevoerd.

Murtazin kreeg ook te horen dat verdere oproepen negatieve gevolgen zouden hebben op zijn zaak. Daarom vraagt Murtazin nu geen actie meer voor hem te voeren. Hij wil graag alle actievoerders bedanken voor hun inzet voor zijn zaak.

Achtergrond

Murtazin is de advocaat van Artiem Saviolov, een van de demonstranten die vorig jaar bij het Bolotnaya-plein in Moskou werd opgepakt. Volgens het Onderzoekscomité zou Murtazin tijdens het vooronderzoek in de Bolotnaya-zaak herhaaldelijk afwezig zijn geweest bij onderzoekszittingen. Bovendien zou hij te veel tijd hebben genomen om het omvangrijke dossier in de strafzaak van Saviolov te bestuderen, waardoor hij de zaak van zijn cliënt vertraagde.

Farid Murtazin ontkent de beschuldigingen. Volgens hem verdraaiden de autoriteiten de feiten en was hij aanwezig bij de onderzoekszittingen. De advocaat wijst er op dat er geen bewijs was voor de beschuldigingen. Hij zegt de bestudering van de zaak binnen het aangegeven tijdsbestek te hebben afgerond. Bovendien heeft Saviolov aangegeven tevreden te zijn over de inzet van zijn advocaat.

De zaak Saviolov

Artiom Saviolov, die op 6 mei 2012 voor het eerst naar een demonstratie ging, zou geweld hebben gepleegd. Hij brak weliswaar door het politiekordon heen, maar zegt te zijn geduwd. Videobeelden bevestigen dit. Hij wordt er verder van beschuldigd ‘weg met de politiestaat’ te hebben geroepen. Saviolov stottert echter zeer ernstig, en kan zich alleen met moeite verstaanbaar maken.