© SJM Photography

Regiodag Amsterdam 28 september 2019

Op een regenachtige herfstdag bezochten zo’n kleine zeventig actieve vrijwilligers in Amsterdam de jaarlijkse regiodag voor Flevopolder, Noord-Holland en Utrecht.

Opening

Dagvoorzitter Susan Schutjes opende de dag, heette iedereen welkom en nam de onderwerpen op de agenda door. Als eerste kreeg Paul van Helsloot het woord. Hij vertelde namens het bestuur over de ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten. Hij bracht een hoopvol verhaal. Steeds minder landen hebben politieke gevangenen, voeren de doodstraf uit of martelen mensen. Dankzij de acties van Amnesty zijn ook dit jaar weer gevangenen vrijgekomen. Helaas zijn er steeds meer mensenrechtenschendingen dichter bij huis, bijvoorbeeld in Polen en Hongarije. Daar gaat nu veel aandacht naar uit. Ook is er een nieuw thema voor de komende jaren bekend gemaakt, namelijk de klimaatverandering. Opwarming van de aarde is ook een gevaar voor de mensenrechten, dus Amnesty zal hier actie voor gaan voeren. Dit gaat uiteraard niet ten koste van het klassieke werk voor mensenrechten.

Hongarije

Nadat Eduard Nazarski de zaal kort toesprak via een filmpje, was het tijd voor het eerste grote onderwerp van vandaag: Hongarije.
Juke Fluitsma , medewerker educatie bij Amnesty Nederland, verhuisde naar Hongarije om daar Amnesty Hongarije te gaan helpen met het studentenactivisme en het educatieprogramma. Daar ontmoette ze de Hongaarse activist Fédra Bártfai. Samen hebben zij ontzettend veel meegemaakt. Hierover vertelden ze aan de hand van hun persoonlijke ervaringen. Er zijn in Hongarije enorme schendingen van de mensenrechten. Allereerst is er de propaganda van de overheid. De Fideszpartij van premier Viktor Orbán die door manipulatie de meerderheid in het parlement heeft verkregen, beïnvloedt op allerlei manieren de publieke opinie in het land. Zo zijn overal in het straatbeeld billboards te zien die de mensen waarschuwen voor Brussel, terwijl Hongarije notabene zelf lid is van de EU. Brussel zou eindeloze stromen migranten toelaten waardoor de Hongaren hun huizen zouden moeten verlaten, de christelijke waarden zouden in gevaar zijn door de komst van vluchtelingen. Het is voor de Hongaarse bevolking bijna onmogelijk om aan informatie te komen die niet afkomstig is van de regering. De Fideszpartij heeft zowel de geschreven pers als de televisiestations in handen. De boodschap is: Brussel is slecht, onze regering beschermt ons daartegen.

Daarnaast worden vrouwen enorm onder druk gezet om vooral veel kinderen te krijgen, ‘baby’s voor het land’. Er zijn financiële voordelen aan verbonden en het idee is dat Hongaarse baby’s de christelijke waardes van het land zullen kunnen waarborgen. Vluchtelingen worden onderdrukt, NGO’s kunnen hun werk nauwelijks doen en worden tegengewerkt, LGBTQI’s worden gediscrimineerd en bedreigd. De onafhankelijkheid van het rechtssysteem is in gevaar, evenals de onafhankelijkheid van het onderwijs en de wetenschap.
De situatie is dus erg slecht, maar er is ook hoop. Mensen pikken het niet meer en er zijn acties, demonstraties en protesten door het hele land. Onder andere voor vrijheid van onderwijs en betere leefomstandigheden.

Amnesty heeft de Freedom Clubs opgericht. Zij bieden studenten een platform om actie te ondernemen voor mensenrechten in Hongarije. Er is praktische ondersteuning vanuit Nederland, maar ook uitwisseling van kennis en informatie. In 2018 is voor het eerst Write for Rights georganiseerd in een aantal Hongaarse plaatsen. De samenwerking gaat door en zal zich onder andere richten op persvrijheid, masterclasses, uitwisseling van studenten en vrijheid van onderwijs. Meer informatie is te vinden via Instagram (@budfreedomclub @debrecenfreedomclub @amnesty_hungary )

Sessies

Na de pauze zijn er twee rondes met een aantal sessies die de aanwezigen kunnen volgen:

  • Allereerst is er de mogelijkheid om nog wat door te praten met Juke en Fedra over de situatie in Hongarije.
  • Daarnaast is er een kans om te praten met de ledenraad. Drie leden van de raad leggen uit wat de ledenraad precies is en wat zij doen. De ledenraad denkt mee, adviseert en controleert het bestuur. Ze helpen mee met het bepalen van beleid, zijn als het ware de ogen en oren van alle leden in het land.
  • Een andere sessie gaat over diversiteit en inclusiviteit. Wat betekenen deze termen precies? Diversiteit zou je kunnen zien als uitgenodigd worden aan tafel en inclusiviteit als een stem hebben in de dialoog. Alleen diversiteit is niet genoeg, het is niet voldoende om erbij te mogen zijn, het is noodzakelijk om erbij te horen. Inclusiviteit komt van beide kanten.
  • In een andere groep praten de deelnemers over werving en binding van vrijwilligers. Het lijkt steeds moeilijker te worden om nieuwe vrijwilligers te vinden en helemaal om ze vast te houden. Een aantal ideeën die besproken zijn: zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door acties op straat, gebruik maken van sociale media, aanwezig zijn op festivals, posters op straat, folders uitdelen bij de collecte, samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties.
  • In de laatste sessie kunnen de aanwezigen in gesprek met Paul van Helsloot en Gabbi Mesters van het bestuur. Zij beantwoorden vragen over bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld over het boerkaverbod en de aandacht voor de klimaatcrisis. Hoe komen deze beslissingen tot stand en wat is de argumentatie erachter?

Hiermee kwam een eind aan het officiële deel van deze regiodag. Na de afsluiting van de dagvoorzitter was het tijd voor de borrel met lekkere Syrische hapjes. En de mogelijkheid om met elkaar na te praten, ervaringen uit te wisselen en aansluiting te zoeken bij andere vrijwilligers.

Bekijk hier de foto’s van het tweede deel:

Geschreven door Jeannette Bosman.