Regiodag Amsterdam 2018

Op een zonnige herfstdag bezochten zo’n tachtig actieve vrijwilligers in Amsterdam de jaarlijkse regiodag voor Flevopolder, Noord-Holland en Utrecht.

De dagvoorzitter opende de dag en nam de onderwerpen op de agenda door. Het programma draaide om het belangrijke thema van uitwisseling. Uitwisseling tussen elkaar, over onze activiteiten zoals de schrijfmarathon, onze visie en de toekomst. We zullen dit doen aan de hand van twee onderwerpen, de groepensurvey en de activismestrategie.

De dagvoorzitter deelde wat mededelingen vanuit het bestuur mee:

In december 2017 kwamen weer duizenden mensen in actie tijdens de Schrijfmarathon – of zoals we het vanaf dit jaar noemen: WRITE FOR RIGHTS. In 2017 zijn op meer dan 600 plekken in Nederland ruim 180.000 brieven geschreven. Wereldwijd zijn meer dan vijf miljoen brieven geschreven.
Het gaat natuurlijk niet alleen om de aantallen, maar ook om de successen:
Eskinder Nega uit Ethiopië kwam vrij en ook Amnesty Turkije voorzitter Taner Kılıҫ en de Istanbul 10 zijn vrijgelaten.
In 2018 schrijven we voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit negen landen waaronder Marokko, Iran, Oekraïne en Vietnam. De website www.writeforrights.nl is al online, met daarop binnenkort alle informatie.
In juni 2019 zijn weer verkiezingen voor de ledenraad.
Binnenkort start een nieuwe ledenwerfcampagne, waarbij je een lidmaatschap cadeau kunt geven aan iemand.
Tijdens de collecte week is dit jaar 1,2 miljoen euro opgehaald.

Ezgi Okyay, regiocoördinator van FNU, vertelt over de groepensurvey, de enquête die gehouden is onder Amnestygroepen. Om inzicht te krijgen in wat er leeft in het land is groepen gevraagd naar hun activiteiten, de inzet en werving van vrijwilligers, de inzet van lokale netwerken, hoe de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor wordt ervaren, waar groepen trots op zijn en hun ideeën over de toekomst. De volledige resultaten zijn op te vragen via servicecenter@amnesty.nl.

Het is interessant om eens te horen hoe andere groepen werken en ideeën van elkaar over te nemen. Voor een aantal groepen is het een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te vinden, met name vergrijzing wordt genoemd als probleem. Dat de verschillen onderling groot zijn blijkt tijdens het panelinterview. Leden van de groepen Haarlem, Hoorn en AISU (de studentengroep uit Utrecht) beantwoorden vragen van de voorzitter en uit het publiek. Groep Hoorn heeft nog maar drie actieve vrijwilligers terwijl Haarlem er tachtig heeft. Een aantal tips die ter sprake komen: zoek als kleine groep aansluiting bij andere groepen, richt je niet alleen op studenten maar werf ook bij HBO en MBO opleidingen, steek energie in social media, betrek jongeren via bliksemacties.
De studentengroep werkt vaak samen met andere organisaties en lokale netwerken, zoals bij de succesvolle actie: Don’t send Afghans back.

Na de pauze wordt er over de Activismestrategie verteld. De activismestrategie is geëvalueerd en aangescherpt. Aandachtspunten voor de komende tijd gaan over vernieuwing en versterking, het bereiken van diversere doelgroepen, het stimuleren van actieve participatie en meer communicatie.

Er zijn vier pijlers waar de focus op ligt de komende tijd:

Behoud,
Verdieping,
Innovatie,
Groei.

We gaan in groepjes praten over deze vier pijlers. Hoe kun je aan deze punten invulling geven in je eigen groep als het gaat om bijvoorbeeld de Write for Right actie?

Een aantal ideeën die na afloop gedeeld worden met de hele groep:

Behoud:

Besef wat je in handen hebt. Koesteren wat je hebt. Succesverhalen delen. Meer publiciteit zoeken. Activisten betrekken, waardering tonen.

Verdieping:

Investeren in vrijwilligers. Focus op successen. Verantwoordelijkheid geven aan mensen die ter plekke zijn. Beweging van onderop versterken.

Innovatie:

Aandacht voor locatiekeuze van acties. Randprogrammering. Uitproberen, fouten maken mag, leer ervan. Neem ideeën van anderen over als die goed werken. Digitale mogelijkheden op locatie.

Groei:

Aandacht voor diversiteit. Contacten minder vluchtig maken, vraag mensen of je ze nog eens mag benaderen, visitekaartjes uitdelen tijdens actie. Andere netwerken betrekken, samenwerken. Ludieke acties verzinnen. Verloten lidmaatschap tijdens actie.

Wil je hier over meepraten of meer over weten, neem dan contact op met Ezgi Okyay via regiofnu@amnesty.nl

Hiermee was de dag bijna afgelopen. Het was tijd voor de borrel met lekkere hapjes. Tijd ook om met elkaar na te praten, ervaringen uit te wisselen en aansluiting te zoeken bij andere vrijwilligers. Het einde van een geslaagde regiodag met inhoud, discussie en een goede sfeer. Dank aan alle sprekers en medewerkers.

Geschreven door Jeannette Bosman