Regering moet recht doen aan tegenstem en Sleepwet aanpassen

Hoewel de definitieve uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet) nog niet bekend is, dringt Amnesty International er bij de regering op aan om recht te doen aan de tegenstem en de wet op een aantal essentiële punten aan te passen. Amnesty wil een wet die onze veiligheid én onze mensenrechten beschermt.

‘De afgelopen weken is een brede maatschappelijke discussie gevoerd over de nieuwe wettelijke bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hoe die zich verhouden tot onze mensenrechten. Miljoenen mensen hebben tegen een wet gestemd die een ernstige bedreiging vormt voor die rechten. Dit is een sterk signaal van de samenleving aan de regering dat de wet op een aantal belangrijke onderdelen echt aangepast moet worden’, aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.

 

Aanpassingen in de wet

Het is belangrijk dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid hebben om efficiënt en doelgericht onderzoek te doen naar personen, groepen en organisaties die een gevaar vormen voor de samenleving. Staten hebben de taak om mensen te beschermen tegen terreuraanslagen en andere bedreigingen. Daarom is het niet alleen terecht, maar essentieel dat daar resoluut tegen wordt opgetreden. Maar daarbij moeten staten zich wel aan de mensenrechten houden.

Om mensenrechtenschendingen te voorkomen moet de regering de wet in elk geval op de volgende punten aanpassen:

  • Gegevens van mensen die geen bedreiging zijn voor de nationale veiligheid moeten niet stelselmatig en op grote schaal verzameld en geanalyseerd kunnen worden.
  • Zorg voor een toezichthouder die ook achteraf bindend over de uitvoering van de activiteiten van de diensten kan oordelen.
  • Deel geen ongefilterde gegevens met buitenlandse diensten.

Voor Amnesty is het van groot belang dat de wet op deze punten wordt aangepast. Toezeggingen buiten de wet om, zoals bijvoorbeeld in het regeerakkoord, bieden onvoldoende garanties voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen.