Julian Assange
© AFP via Getty Images

President Biden moet politiek gemotiveerde aanklachten tegen Assange intrekken (update)

Op 11 augustus 2021 vindt in het Hooggerechtshof van Londen een hoorzitting in hoger beroep plaats over het besluit om Julian Assange niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. Amnesty International roept de Amerikaanse president Biden opnieuw op om de aanklachten tegen Julian Assange in te trekken.

Update

Een rechter heeft geoordeeld dat de Amerikaanse regering meer gronden kan krijgen om in beroep te gaan tegen de beslissing om WikiLeaks-oprichter Julian Assange niet uit te leveren. Amerikaanse aanklagers willen Assange berechten voor het hacken en vrijgeven van geheime informatie. Dat omvat de identiteit van informanten die inlichtingendiensten in Afghanistan, Irak en elders hielpen in duizenden geheime documenten die in 2010 en 2011 werden gepubliceerd.

Eerder oordeelde een rechtbank in Londen dat Assange niet kon worden uitgeleverd vanwege zorgen over zijn geestelijke gezondheid en het risico op zelfmoord in de VS. Hogere rechters zijn nu van mening nu dat bij de eerdere uitspraak te veel waarde werd gehecht aan de rapporten van getuigendeskundigen over Assange’s gezondheid. Landsadvocaten van de Verenigde Staten trokken de onafhankelijkheid van de experts in twijfel.

##

‘Deze poging van de Amerikaanse regering om het Hooggerechtshof ertoe te bewegen terug te komen op de beslissing om Julian Assange niet uit te leveren nu er nieuwe diplomatieke garanties zijn gegeven, is een juridische goocheltruc’, zegt Nils Muižnieks van Amnesty International. ‘Aangezien de Amerikaanse regering zich het recht voorbehoudt om Julian Assange in een maximaal beveiligde gevangenis vast te zetten en hem te onderwerpen aan speciale administratieve maatregelen, zijn deze garanties bij uitstek onbetrouwbaar.’

Rechter moet uitleveringsverzoek afwijzen

‘Dit verzoek moet door de rechters worden afgewezen. President Biden moet de gelegenheid aangrijpen om de politiek gemotiveerde aanklachten, die de mediavrijheid en de vrijheid van meningsuiting aantasten, in te trekken. President Obama opende het onderzoek naar Julian Assange. President Trump diende de aanklacht tegen hem. Nu is het tijd voor president Biden om het juiste te doen en een einde te maken aan deze vervolging die in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden’, zegt Muižnieks.

Recent heeft Amnesty International als technische partner bij het Pegasus-project laten zien wat sommige staten achter gesloten deuren uitspoken. Dit toont het vitale belang van klokkenluiders, onderzoeksjournalisten en uitgevers die degenen aanspreken die mensenrechten schenden.

Achtergrond

Het Amerikaanse uitleveringsverzoek is gebaseerd op beschuldigingen die rechtstreeks verband houden met de publicatie van gelekte geheime documenten als onderdeel van Assange’s werk bij Wikileaks. Het publiceren van informatie die het algemeen belang dient, is essentieel voor de mediavrijheid en het recht van het publiek op informatie over wangedrag van de overheid. Het publiceren van dergelijke informatie wordt beschermd door internationale mensenrechtenwetgeving en mag niet worden gecriminaliseerd.

Als Julian Assange aan de VS wordt uitgeleverd, kan hij terechtstaan ​​vanwege achttien aanklachten, waarvan zeventien op grond van de Spionagewet en één volgens de Wet op Computerfraude en -misbruik. Hij zou ook een reëel risico lopen op ernstige schendingen van zijn mensenrechten als gevolg van de gevangenisomstandigheden. Die kunnen neerkomen op marteling of andere vormen van mishandeling, waaronder langdurige eenzame opsluiting. Julian Assange is de eerste uitgever die wordt aangeklaagd op grond van de Spionagewet.

De Amerikaanse regering zal naar verwachting de gronden aanvechten waarop zij in beroep kan gaan. Ze kan op twee andere gronden vragen om het beroep te heroverwegen, namelijk door de deskundigheid van een van de getuige-deskundigen in twijfel te trekken evenals de inschattingen van het risico dat Assange zelfmoord pleegt.

Lees meer.

Waarom Amnesty tegen uitlevering van WikiLeaks-oprichter Assange aan de VS is

US “assurances” leave Julian Assange at risk of ill-treatment if extradited from UK

The US diplomatic assurances are inherently unreliable. Julian Assange must be released