Pensioenfondsen moeten niet meer beleggen in schadelijke industrieën

Pensioenfondsen moeten niet meer beleggen in schadelijke industrieën

Zorgmedewerkers roepen hun pensioenfondsen in een petitie op om niet meer te beleggen in industrieën die onze wereld schaden. De petitie is een initiatief van vier artsen en wordt ondersteund door huisartsen, medisch specialisten, dierenartsen, doktersassistenten en apothekers.

De petitie richt zich op negen pensioenfondsen in de zorgsector. Amnesty is aangesloten bij één van deze fondsen, het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).

Uit doorlopend onderzoek dat Amnesty met vier partnerorganisaties binnen de Eerlijke Pensioenwijzer laat uitvoeren, blijkt dat het beleggingsbeleid van PFZW en negen andere grote pensioenfondsen over de hele linie (mensenrechten, klimaat, wapens, etc.) zeer te wensen overlaat.

Dit is uiteraard terug te zien in de daadwerkelijke beleggingen van PFZW en de andere fondsen. Zo constateerde de Eerlijke Pensioenwijzer in november 2019 dat o.a. PFZW belegt in bedrijven die wapensystemen leveren aan landen die mensenrechten schenden of die in conflict zijn.

In februari van dit jaar bracht de Eerlijke Pensioenwijzer een onderzoek uit waaruit blijkt dat PFZW behoort tot de grootste investeerders in 46 voor het onderzoek geselecteerde bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van landrechten.

Voor pensioenfondsen is niet alleen de mening van maatschappelijke organisaties, maar zeker ook van hun eigen deelnemers belangrijk. Net als de zorgmedewerkers in hun petitie, dringt ook Amnesty International er bij de pensioenfondsen – en vanuit de klantrelatie bij PFZW in het bijzonder – op aan om meer maatschappelijk verantwoord te beleggen. Waar nodig en mogelijk dienen zij daarnaast de eigen invloed te gebruiken om bedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen tot de orde te roepen.

Met een vijftal andere maatschappelijke organisaties die een klantrelatie met PFZW onderhouden, onderschrijft Amnesty de petitie in een supporters statement. Lees hieronder het volledige statement.