Palestijnen wachten op voedseldistributie in Rafah Gaza
© AFP via Getty Images

Oproep Europese Raad tot duurzaam staakt-het-vuren in Gaza onvoldoende

De Europese Raad heeft op 21 maart 2024 besloten op te roepen tot een duurzaam staakt-het-vuren in Gaza. Deze oproep had veel eerder gedaan moeten worden en is onvoldoende om het lijden van alle burgers te beëindigen.

‘Gezien de verschrikkingen die Palestijnse burgers de afgelopen zes maanden hebben moeten doorstaan, is deze oproep onvoldoende’, zegt Eve Geddie van Amnesty International. ‘Meer dan 32.000 mensen zijn gedood in de meedogenloze en willekeurige militaire campagne van Israël; meer dan duizend kinderen verloren ledematen; hele wijken en steden liggen in puin; de gezondheidszorg is bijna volledig verwoest; en een dreigende, door Israël veroorzaakte hongersnood ligt nu op de loer.’

Verantwoording voor oorlogsmisdrijven

Amnesty International stelt dat dit alles voorkomen had kunnen worden als alle partijen eerder een staakt-het-vuren hadden bereikt. ‘Wat er in Gaza gebeurt is een door mensen veroorzaakte humanitaire ramp’, aldus Geddie. ‘Diegenen die verantwoordelijk zijn voor alle misdrijven volgens het internationaal recht moeten ter verantwoording worden geroepen.’

‘Hamas en andere gewapende groeperingen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de oorlogsmisdrijven die ze op 7 oktober hebben begaan, voor de gijzelingen en de voortdurende onwettige raketaanvallen. De oproepen tot verantwoording moeten consequent zijn en de verantwoordelijkheid mag niet worden afgezwakt.

Straffeloosheid moet stoppen

‘Het feit dat de Europese Raad Israël niet verantwoordelijk stelt voor zijn grove schendingen van het internationaal recht, is een signaal van straffeloosheid. Dit draagt bij aan de ramp in Gaza. De schrijnende situatie is deels verergerd doordat sommige lidstaten levensreddende hulp aan UNRWA stopzetten. Ze laten mensen in de val zitten zonder toegang tot voedsel of schoon water. Ondertussen worden mensen beschoten en gebombardeerd door wapens en munitie die door sommige EU-lidstaten naar Israël worden geëxporteerd.’

‘De Europese Unie en de lidstaten moeten concrete maatregelen nemen om genocide tegen de Palestijnen in Gaza te voorkomen’, reageert Geddie. ‘Ze moeten de financiering van de UNRWA volledig herstellen en alle export van wapens en munitie naar Israël stopzetten. Er moet een volledige evaluatie komen van Israël’s naleving van de mensenrechtenverplichtingen. De EU en de lidstaten moeten de onderliggende oorzaken van het conflict erkennen en oproepen tot het beëindigen van de Israëlische apartheid tegen Palestijnen en het beëindigen van de bezetting.’

Achtergrond

Amnesty International roept sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 op tot de vrijlating van alle burgergijzelaars die worden vastgehouden door Hamas en andere gewapende groeperingen. Ook roept Amnesty op tot de vrijlating van Palestijnse gevangenen die willekeurig worden vastgehouden door Israëlische autoriteiten.

De petitie van Amnesty waarin een staakt-het-vuren wordt geëist om een einde te maken aan het lijden van burgers is ondertekend door meer dan een miljoen mensen. Teken hier zelf de petitie.

 

Meer over dit onderwerp