Ook Nederland moet Guantánamo-gevangenen opnemen

Ook Nederland moet Guantánamo-gevangenen opnemen

Het detentiecentrum in Guantánamo Bay bestaat vandaag 14 jaar. Om de sluiting van dit detentiecentrum mogelijk te maken roept Amnesty landen, waaronder Nederland, op Guantánamo-gevangenen op te nemen. Tot nu toe weigert de Nederlandse regering dit te doen.

Toen Barack Obama in 2009 president werd van de Verenigde Staten beloofde hij Guantánamo binnen een jaar te sluiten. Zeven jaar later is het gevangenenkamp er nog steeds. En er zitten nog 104 gevangenen vast.

Gevangenen opnemen

Volgens de rechtbank mogen 45 van hen worden vrijgelaten omdat er geen bewijs is dat ze schuldig zijn aan terroristische activiteiten. Maar deze 45 moeten in Guantánamo blijven totdat andere landen hen opnemen.

Doordat Amerikaanse Congresleden zich tegen sluiting van het gevangenenkamp verzetten, blijft het voortbestaan. Het Congres verbood het overbrengen van de gevangenen naar het vasteland van de VS. De gevangenen naar hun land van herkomst sturen, gaat ook niet omdat ze daar het slachtoffer kunnen worden van ernstige mensenrechtenschendingen. De enige andere optie is dat andere landen de gevangenen opnemen.

Nederland weigert gevangenen

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken overweegt pas gevangenen in Nederland op te nemen als de Amerikaanse regering ‘betekenisvolle stappen zet tot de sluiting van de detentiefaciliteit’. Uiteraard zijn de VS verantwoordelijk voor die sluiting, maar Nederland en andere landen kunnen dit proces enorm versnellen door een klein aantal gevangenen op te nemen.

Obama is nog maar een jaar president. Amnesty roept andere landen op hem te helpen zijn belofte alsnog waar te maken door de 47 gevangenen zo snel mogelijk op te nemen. De VS moeten de overige gevangenen berechten voor een federale rechtbank óf vrijlaten. Ook moet er meer onderzoek worden gedaan naar marteling en andere mensenrechtenschendingen in het gevangenenkamp.

> Lees de recente Kamervragen omtrent opname van Guantánamo-gevangenen

> Lees ‘USA – Legacy Clock Ticking – Impunity, Giantánamo and Double Standards’

> Teken de petitie met oproep tot sluiting Guantánamo Bay op de website van het Witte Huis