Vrouwen in Juweidah gevangenis in Amman, Jordanië
© Getty Images/Scott Peterson

Ongetrouwde vrouwen in Jordanië moeten pasgeboren baby’s afstaan

Ongetrouwde vrouwen in Jordanië moeten pasgeboren baby’s afstaan

In Jordanië is het ronduit slecht gesteld met de positie van vrouwen, blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty. Jordaanse vrouwen die hun huis verlaten zonder toestemming van hun mannelijke voogd lopen het risico te worden vastgezet. Vrouwen die worden beschuldigd van seks buiten het huwelijk riskeren vernederende maagdelijkheidstests. Ongehuwde vrouwen vertelden zelfs dat zij hun pasgeboren kind moesten afstaan. Amnesty roept de Jordaanse overheid op vrouwenrechten veel beter te beschermen.

Ondanks de verschillende hervormingen van de Jordaanse overheid om geweld tegen vrouwen aan te pakken, geldt in Jordanië nog altijd het voogdijschap waarin mannen bepalen waar een vrouw gaat en staat. Mocht een vrouw volgens de voogd niet gehoorzamen, dan mag hij haar aangeven. Op dit moment zitten er 149 vrouwen in administratieve detentie. Nog eens 1.259 vrouwen zaten vast, maar werden in de eerste zes maanden van 2019 vrijgelaten. De vrouwen zijn opgesloten om verschillende redenen, waaronder van huis ‘afwezig’ zijn zonder toestemming van hun voogd of seks buiten het huwelijk (‘zina’).

Vrouwen meervoudig slachtoffer

Heba Morayef, manager Midden-Oosten van Amnesty International: ‘Triest genoeg troffen we verschillende vrouwen die zwanger raakten na een verkrachting, daarom werden gevangengezet en ook nog eens hun kind moesten afstaan.’

Triest genoeg troffen we verschillende vrouwen die zwanger raakten na een verkrachting, daarom werden gevangengezet en ook nog eens hun kind moesten afstaan.

Amnesty sprak met 22 vrouwen die zonder aanklacht of tussenkomst van een rechter gevangenzaten. Ze werden beschuldigd van ‘afwezigheid’ en ‘zina’. Bijna allemaal beschreven ze gewelddadige thuissituaties of voogden die hun keuze voor een huwelijkspartner niet accepteerden. Op ‘zina’ staat een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar.

Afstaan ‘illegale’ baby’s

Ongehuwde vrouwen die zwanger zijn lopen het risico dat het kind na geboorte wordt afgenomen en in een kindertehuis van de overheid wordt geplaatst. Vijf vrouwen in de gevangenis gaven aan dat de politie hun pasgeboren kind weghaalde zonder dat zij daarmee instemden. De crèche in de gevangenis weigert dit soort ‘illegale baby’s’ op te nemen. In het beste geval kunnen ongehuwde vrouwen met hun kind herenigd worden door te fungeren als pleegmoeder.

Een vrouw die trouwde met een man die haar had mishandeld en verkracht, legde uit hoe weinig opties ze had: ‘Ik wilde [hem] niet trouwen, maar men raadde mij aan dat wel te doen. Ik ben bang dat hij mij op een dag doodslaat. Maar ik heb geen keuze, ik moet bij hem blijven. De advocaat zei dat ik met hem moest trouwen, om mijn kinderen te kunnen registreren.’

Maagdelijkheidstest

Verder vertelden de ongehuwde vrouwen die vastzaten wegens ‘afwezigheid’ dat ze een maagdelijkheidstest moesten ondergaan. Dit is een inwendig onderzoek om vast te stellen of een vrouw gemeenschap heeft gehad, en is in strijd met het internationaal-rechterlijke verbod op marteling en mishandeling.

Oproep Amnesty

Het uitvoeren van vernederende maagdelijkheidstests en het gedwongen weghalen van kinderen bij hun moeders komen neer op marteling. De Jordaanse overheid moet hier onmiddellijk een einde aan maken en ervoor zorgen dat vrouwen zelfbeschikking krijgen over hun seksleven en voortplanting.

In plaats van het criminaliseren, bestraffen en marginaliseren van vrouwen, moet de Jordaanse overheid er alles aan doen om de positie van vrouwen te verbeteren.

Lees het rapport Imprisoned Women, Stolen Children. Policing Sex, Marriage and Pregnancy in Jordan.