Nieuwsbrief coördinatoren collecte 20 oktober 2021

Nieuwsbrief coördinatoren collecte 20 oktober 2021

Nog 5 maanden tot de collecte

Tijdens de online collecte van vorig jaar hebben we bijna € 600.000,- opgehaald. Daar zijn we trots op! Komend jaar willen we heel graag weer huis-aan-huis collecteren. Uit de gesprekken die we momenteel met de coördinatoren voeren, begrijpen we dat jullie dat ook graag willen.

De jaarlijkse collecte is van groot belang voor Amnesty International, want we nemen voor onderzoek en acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Bijdragen van Amnesty-supporters zijn de belangrijkste inkomstenbron, daarom is de inzet van jullie en de duizenden collectanten in de collecteweek zo belangrijk.

De collecte is van zondag 13 tot en met zaterdag 19 maart 2022, waarbij we niet op zondag collecteren.

Wij zijn met de voorbereidingen begonnen en willen jullie daarover alvast informeren.

Communicatie met de collectevrijwilligers

Uit de enquêtes en evaluaties van na de collecte 2021 nemen we een aantal tips van de collectevrijwilligers mee. Zo adviseerden jullie ons om de coördinatoren duidelijk te laten weten wanneer wij mailingen aan de wijkhoofden en collectanten gaan sturen, zodat jullie op tijd op de hoogte zijn om vragen vanuit de wijkhoofden en collectanten te kunnen beantwoorden.

De komende maanden staan de volgende contactmomenten op de planning.

We gaan diverse webinars organiseren om jullie mee te nemen in de diverse aspecten van collecteren. Daarnaast zijn er welkomst-webinars voor nieuwe coördinatoren. We beginnen eind november met een welkomst-webinar voor de coördinatoren die in 2021 voor het eerst de collecte zouden organiseren. Deze coördinatoren zullen we daarvoor binnenkort persoonlijk uitnodigen.

Half december sturen wij alle bij ons bekende collectanten een mail met een ‘Save the date’-oproep om hen eraan te herinneren dat de collecte van Amnesty in 2022 plaats vindt van 13 tot en met 19 maart. De meeste collectanten ontvangen deze per e-mail, de mensen van wie we geen mailadres hebben krijgen van ons een kaart toegestuurd.

Huis-aan-huis en online collecteren

Zoals eerder aangegeven hebben we in 2021 een mooie opbrengst gehaald bij de online collecte, maar we hebben ook veel mensen niet bereikt. Juist aan de deur werken we hard aan de zichtbaarheid van Amnesty International in Nederland, dus met alle collectanten hopen we daar in 2022 weer aan bij te dragen.

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer in huis of op zak. In de afgelopen twee jaar is het gebruik van QR-codes in Nederland op allerlei terreinen steeds gewoner geworden. We zijn er dan ook trots op dat we weer de iDeal QR-code in kunnen zetten. Niet alleen op het legitimatiebewijs maar ook op de collectebus. Met de persoonlijke QR-code weet de collectant precies hoeveel geld er is opgehaald.

Naast het huis-aan-huis collecteren zullen we ook, voor degenen die dat willen, de online collecte inzetten als aanvulling op de huis-aan-huis collecte.

De collecte-community

We sluiten de community jaarlijks een aantal maanden om deze voor te bereiden op de nieuwe collecteperiode. Begin december openen wij de community weer voor de coördinatoren. Jullie ontvangen daarover op 2 december een e-mail. In die mail staat ook de uitnodiging om je in te schrijven voor de webinars over deelonderwerpen van de collecte zoals de bestellingen en het afstorten van collectegeld.

De opening van de community voor de wijkhoofden is een week later. Zij ontvangen daarover een mail op 9 december en kunnen zich voor een deel van de webinars inschrijven. We hebben veel zin in de komende collecte!

© © Karen Veldkamp