Nieuwsbrief coördinatoren 12 mei 2022

Nieuwsbrief coördinatoren 12 mei 2022

Korte terugblik op de collecte 2022

We mochten weer met de collectebus langs de deuren. Wat waren we er blij mee, wat was het een prachtig weer tijdens onze week en wat hebben de mensen gul gegeven. En wat hebben we met elkaar hard gewerkt en veel gelopen.

De collecteopbrengst is op dit moment € 1.388.949. De kans is groot dat we uiteindelijk de hoogste opbrengst sinds 2017 kunnen noteren. Daar zijn we zeer trots op! We hebben de collecteopbrengst ook hard nodig om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Naast geld is ook zichtbaarheid van Amnesty International in het land een belangrijke pijler van de collecte. De laatste stand van het ingezamelde geld kunnen jullie vinden via deze link. Deze pagina is de toegangspagina naar alle informatie over de collecte.

De aandachtspunten na deze collecte zitten vooral in de hoeveelheid tijd die het afstorten van het geld en het verwerken van de administratie jullie heeft gekost. Helaas is deze nieuwsbrief dan ook een stuk later dan we gewenst hadden. Weet dat deze punten onze aandacht hebben in de afhandeling van de collecte en in de aanloop naar 2023.

© Amnesty International

Afhandeling collecte 2022

Het storten van het collectegeld heeft dit jaar voor jullie extra veel inspanningen gekost. Dat vinden wij heel vervelend, maar we hebben daar helaas weinig invloed op gehad. Uiteraard zullen we zowel de informatie vanuit onze kant als de mogelijkheden binnen Geldmaat uitgebreid evalueren. Doordat het storten van het geld jullie extra tijd kostte en sommigen extra begeleiding nodig hadden, liep de controle van de gegevens ook vertraging op.

We zien dat nog niet iedereen een afrekenstaat indiende. Belangrijk is dat jullie de afrekenstaten in de community definitief maken. Pas als je gekozen hebt voor ‘definitief’ komt deze bij ons in de lijst om goed te keuren. Je ontvangt van ons een e-mail als wij de controles gedaan hebben.

Ook is het belangrijk om in de community collectanten af te melden als zij hebben aangegeven te willen stoppen met collecteren. Ook wijzigen en/of verhuizingen kunnen in de community worden doorgegeven. Op die manier start je in 2023 met een schone lijst collectanten.

Collecte
© Amnesty International

Enquête

Dit jaar willen we ons met de enquête focussen op jullie ervaringen, zodat we waar mogelijk de pijnpunten in jullie werk aan kunnen pakken. Ondanks dat de collecte nog maar twee maanden geleden plaatsvond, hoop ik dat zoveel mogelijk coördinatoren en wijkhoofden de enquête invullen. Dat kan via deze link. De gegevens uit de enquête geven ons inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

© Amnesty International

Community

Om onszelf de ruimte te geven om wat aanpassingen in de community voor coördinatoren en wijkhoofden aan te brengen, sluiten we de community per 1 augustus 2022. Begin december zullen we deze weer openzetten. Net als vorig jaar zullen we de community gebruiksvriendelijker en overzichtelijker maken waar dat mogelijk is. Bewaar je inloggegevens goed.

Dit jaar was het voor een deel van de wijkhoofden voor het eerst mogelijk om looproutes te maken in de community. In de zomer en het najaar willen we zoveel mogelijk gebieden zodanig aanpassen dat meer wijkhoofden deze optie kunnen gaan gebruiken. De kans bestaat dat wij daarover na de zomer met jullie individueel contact opnemen.

© Amnesty International

 

Collectebussen

We zijn heel blij dat veel coördinatoren en wijkhoofden de collectebussen op willen slaan. Het is voor ons ook belangrijk dat er niet te veel collectebussen bij jullie staan. Heb jij meer collectebussen in huis dan het aantal collectanten dat je op de lijst hebt staan? Stuur dan even een mailtje naar collecteservice@amnesty.nl met daarin je naam, adres en aantal bussen dat je terug wilt sturen. Dan mailen we je een retourformulier met de gegevens waar je de bussen heen kunt sturen. Deze collectebussen kunnen we dan aan andere coördinatoren en wijkhoofden geven, en we hoeven dan geen nieuwe aan te schaffen.

© Amnesty International

Tips voor je collega-coördinatoren en wijkhoofden?

Heb jij tips die je graag met anderen wilt delen? Laat het ons zeker weten, dan kunnen wij in elke nieuwsbrief een paar tips opnemen die relevant zijn voor die periode.

Enorm bedankt!

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk jullie als coördinatoren voor ons zijn. Zonder coördinatoren geen collecte. Weet dat je ook buiten de collecte-periode bij ons terecht kunt voor vragen of ondersteuning richting het nieuwe collectejaar. Wij blijven het hele jaar bereikbaar via collecteservice@amnesty.nl. Telefonisch zijn we ook bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.