Nieuwe voorzitter Amnesty International Nederland 

Per februari treedt Nina Tellegen aan als nieuwe voorzitter van het Bestuur van Amnesty International Nederland. Tellegen schrijft al sinds haar tienerjaren brieven voor Amnesty International en is al jarenlang een betrokken lid. Haar maatschappelijke betrokkenheid gedurende haar carrière en intrinsieke motivatie hebben indruk gemaakt op het bestuur van Amnesty International.

‘Werken aan een betere wereld is een rode draad in mijn carrière’, zegt Nina Tellegen.
‘Als directeur van Wemos, Stiching DOEN en Amsterdam Economic Board heb ik me altijd ingezet voor een groene en gezonde wereld waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen. In een tijd waarin mensenrechten overal ter wereld onder druk staan is een organisatie als Amnesty International belangrijker dan ooit. Niet bij voorbaat partij kiezen maar altijd vanuit het mensrechtenperspectief aandacht blijven vragen voor schendingen van die rechten in andere landen en in Nederland. Daar draag ik de komende periode heel graag mijn steentje aan bij.’

Nina Tellegen 

Nina Tellegen is sinds 2016 directeur-bestuurder van de Amsterdam Economic Board. In januari 2024 draagt zij het stokje over aan haar opvolger. De Board is een netwerk van honderden organisaties waaronder bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties die werken aan de slimme, groene en gezonde Metropool van morgen. Hiervoor heeft zij gewerkt als directeur bij Stichting DOEN en bij Wemos, een organisatie voor internationale gezondheidsvraagstukken. Ook was Tellegen voorheen lid van de Adviesraad Internationale vraagstukken en lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast deed zij van 1993 tot 1997 promotieonderzoek naar het kleinbedrijf op het platteland van Malawi. Op dit moment is Nina Tellegen voorzitter van de Raad van Toezicht van De Kleine Komedie en lid van de Raad van Toezicht van Esprit scholen. Het bestuur van Amnesty International Nederland ziet in Nina Tellegen een verbindende voorzitter en ziet haar als een aanwinst voor de Nederlandse afdeling én de internationale organisatie.

Over Amnesty International 

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld, waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Amnesty Nederland heeft ruim 250.000 leden. Op het landelijk secretariaat in Amsterdam werken 140 betaalde en 45 vrijwillige medewerkers en stagiaires. Wereldwijd is Amnesty een beweging van meer dan 10 miljoen mensen. Dit zijn niet alleen mensen die het werk financieel steunen, maar ook mensen die als vrijwilliger meedoen aan acties, de collecte of het ondertekenen van petities of het schrijven van brieven.