Protesten in Hongkong
© Jimmy Lam @everydayaphoto

Hongkong: Nieuwe richtlijnen voor scholen perken vrije meningsuiting verder in

Hongkong: Nieuwe richtlijnen voor scholen perken vrije meningsuiting verder in

In Hongkong heeft het Educatie Bureau nieuwe richtlijnen aangekondigd die het recht op vrijheid van meningsuiting op scholen verder inperken.

‘De nieuwe maatregelen op het gebied van de nationale veiligheid, waaronder de instelling van taakgroepen die het gedrag en de activiteiten van studenten en docenten in de gaten houden, betekenen een verdere onderdrukking van de vrije meningsuiting op scholen,’ zegt Lam Cho Ming van Amnesty International. ‘Het verbod op het uiten van politieke opvattingen is geen kwestie van nationale veiligheid, maar een grove schending van de mensenrechten. De nationale veiligheid moet niet gebruikt worden om studenten het recht op een afwijkende politieke mening te ontnemen.’

Uiten van politieke opvattingen verboden

Volgens de richtlijnen wordt de schoolleiding gevraagd om studenten en docenten te verbieden deel te nemen aan politieke activiteiten en om hun politieke opvattingen te uiten. Boeken en lesmateriaal die informatie bevatten die de ‘nationale veiligheid in gevaar brengen’ moeten verwijderd worden. Door de uiterst brede en vage definitie van de nationale veiligheid bestaat de kans dat het uiten van afwijkende meningen nog verder wordt ingeperkt.

Het wordt ook verboden om items te tonen die de onafhankelijkheid van Hongkong bepleiten. Hetzelfde geldt voor het reciteren van politieke slogans en het vormen van menselijke ketens. Zo moeten studenten hun gevoel over de nationale veiligheid, nationale identiteit en gezagsgetrouwe bewustwording versterken.

Amnesty’s oproep

Volgens internationale mensenrechtenwetgeving kunnen regeringen alleen rechten inperken als er sprake is van een specifieke dreiging van geweld die het bestaan ​​of de territoriale integriteit van een staat bedreigen. Vreedzame politieke discussies en activiteiten op een campus zijn dat geenszins. De regering van Hongkong moet de nationale veiligheidswet niet gebruiken om critici het zwijgen op te leggen.

 

Lees meer over de nationale veiligheidswet.