Julián Carrillo, milieuactivist in Mexco
© David Paniagua/Amnesty International

Mexico: onvoldoende maatregelen om moord op milieuactivist te voorkomen

Mexico: onvoldoende maatregelen om moord op milieuactivist te voorkomen

Mexico is er niet in geslaagd haar verplichting na te komen om Julián Carrillo te beschermen. De milieuactivist werd op 24 oktober 2018 gedood. Drie maanden na zijn dood is nog niet bekend wie de daders zijn. Dit staat in het vandaag verschenen Amnesty-rapport Caught between bullets and neglect: Lack of protection for defenders of the territory in the Sierra Tarahumara.

De inheemse Rarámuri in de stad Colloradas de la Virgen worden al jarenlang bedreigd en aangevallen omdat ze opkomen voor hun rechten en voor de grond van hun voorouders. De dood van Julián Carrillo is het meest in het oog springende bewijs dat de Mexicaanse autoriteiten er niet in slagen mensenrechtenverdedigers te beschermen. De staat is verplicht te garanderen dat mensen die opkomen voor de mensenrechten effectieve bescherming krijgen tegen alle vormen van geweld, bedreigingen en vergeldingsacties.

Gedood ondanks maatregelen

Na bedreigingen kreeg Julián Carrillo in 2014 bescherming van het ministerie van Binnenlandse Beschermingsmechanismen voor Mensenrechtenverdedigers en Journalisten. Zo kreeg hij een satelliettelefoon, een panic button die hem in staat stelde anderen te waarschuwen als hij gevaar liep en politiebegeleiding als hij op reis ging. Desondanks werd Carrillo vermoord.

Mexicaans onderzoek schiet tekort

Amnesty is van mening dat de autoriteiten bij de bescherming van activisten te weinig oog hadden voor een aantal belangrijke aspecten: armoede, marginalisatie, discriminatie, gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen, de georganiseerde misdaad en het feit dat de Sierra moeilijk toegankelijk is. Hierdoor waren de maatregelen ontoereikend om de oorzaken van het voortdurende geweld in Coloradas de la Virgen aan te pakken en de activisten te beschermen.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de autoriteiten van Mexico op snel maatregelen te nemen die een einde maken aan de voortdurende straffeloosheid voor aanvallen op inwoners van Coloradas de la Virgen. Ook moet de dood van Julián Carrillo onderzocht worden. Daarnaast vragen we de nieuwe federale regering beleid te ontwikkelen waardoor mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid kunnen uitvoeren.

Julián Carrillo

Julián Carrillo, leider van de Rarámuri-gemeenschap in Coloradas de la Virgen, werd op 24 oktober vorig jaar door een groep gewapende mannen gedood. Eerder al werd hij bedreigd omdat hij voorouderlijke grond in Sierra Tarahumara verdedigde. De afgelopen jaren werden ten minste vijf familieleden van Carrillo gedood.

Enkele weken voor zijn dood vertelde Carrillo Amnesty International wat zijn grootste zorgen waren: het vele geweld van de georganiseerde misdaad en de tegenstellingen binnen de gemeenschap als gevolg van de toewijzing van grond aan mensen die geen deel uitmaken van de gemeenschap. Volgens hem had de georganiseerde misdaad zich land toegeëigend om daar illegale gewassen te telen, zoals cannabis en opium. En veel leden van de gemeenschap werden gedwongen elders te gaan wonen.

Enkele weken voor zijn dood vertelde Carrillo Amnesty dat hij bedreigd werd omdat hij de activiteiten van de georganiseerde misdaad aan de kaak stelde. Ook meldden leden van de gemeenschap bij de autoriteiten dat drie mensen toestemming hadden gekregen voor mijnbouw op hun grond. Ze vroegen om dringende maatregelen om de veiligheid van de inheemse gemeenschap te garanderen.