© Olivier DOULIERY / AFP

Mensenrechten en politiewerk: een nieuwe online cursus

Heb je je ooit afgevraagd wat de cruciale rol van de politie is tijdens demonstraties? De politie moet zich primair richten op het faciliteren en beschermen van vreedzaam protest. Maar onder welke omstandigheden mag de politie iemand arresteren? En welke regels gelden voor het gebruik van geweld en vuurwapens door agenten?

Met Amnesty’s nieuwe Engelstalige cursus over politie en mensenrechten kun je in je eigen tempo meer leren over deze en vele andere kwesties met betrekking tot politie en mensenrechten.

Overal ter wereld zien we de vaak verwoestende gevolgen van politiemisbruik. Vooral in de context van protesten zijn er bijna dagelijks berichten over beperkingen van demonstraties, onwettig gebruik van geweld, misbruik van wapens, buitensporige surveillance en willekeurige arrestaties door de politie.

Amnesty’s nieuwe cursus duurt ongeveer 9 uur en is ontwikkeld door experts op het gebied van politie en mensenrechten. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in politie- en mensenrechtenkwesties en zal je gedetailleerde kennis opleveren over het internationale juridische kader dat als leidraad zou moeten dienen voor het optreden van de politie. Verder leer je wat er zou moeten gebeuren als politiefunctionarissen zich hier niet aan houden.

Dit is wat je moet weten over de cursus:

 • Internationale mensenrechten: Je maakt kennis met de internationale en regionale mensenrechtenverdragen en de interpretatie ervan, die de regels vaststellen over politieoptredens en wat er moet gebeuren als politieagenten ze niet volgen.
 • Zeer relevante onderwerpen: Aan de hand van Amnesty’s onderzoek bestudeer je cruciale onderwerpen zoals het optreden van de politie tijdens demonstraties, arrestatie en detentie, de regels rond het gebruik van geweld door de politie en de verplichting om demonstraties te faciliteren. Je zult ook verschillende vormen van discriminatie leren herkennen en de negatieve impact van structurele factoren op het handelen van de politie begrijpen. Je leert over de regels rond het rechtmatig gebruik van wapens door de politie en hoe je de politie aansprakelijk kunt stellen voor mensenrechtenschendingen.
 • Praktijkvoorbeelden: Van de moord op George Floyd in de Verenigde Staten tot de behandeling van Oeigoeren in China en het onwettig gebruik van geweld tijdens protesten in Thailand, Peru en over de hele wereld.
 • Dynamische inhoud: door middel van quizzen, Amnesty’s onderzoek, video’s en zelfstudie maak je kennis met een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot mensenrechtenconform politiewerk. Elke module biedt extra materiaal voor diegenen die meer willen leren.
 • Flexibel leren: Er zijn negen modules die je in je eigen tempo kunt volgen. Elke module duurt ongeveer een uur. Je kunt een enkele module volgen of de hele cursus afronden op basis van je interesses.

Of je nu een mensenrechtenactivist, onderzoeker of academicus bent, in de juridische sector werkt of gewoon nieuwsgierig bent naar deze belangrijke onderwerpen, deze modules zullen je voorzien van essentiële kennis en inzichten. Na afronding van de hele cursus ontvangen deelnemers een certificaat.

Wat ga je leren?

Dit is precies wat je in deze modules zult leren:

 1. Welkom legt uit wat de belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen zijn en de bijbehorende internationale mensenrechtenverplichtingen, en presenteert hoe de politie mensenrechten moet respecteren in hun dagelijkse werk.
 2. Gebruik van geweld en vuurwapens beschrijft de principes die gelden voor het gebruik van geweld en legt uit wanneer de politie vuurwapens mag gebruiken en wanneer niet.
 3. Minder dodelijke wapens introduceert een reeks veelvoorkomende minder dodelijke wapens, legt uit wat hun legitieme doel en gebruik is, welke risico’s ze met zich meebrengen en hoe politie ze moeten gebruiken (en hoe niet).
 4. Demonstratierecht legt uit waar het recht op vrijheid van vreedzame vergadering op is gebaseerd. We bespreken ook de mogelijke beperkingen van het recht om te demonstreren. En we behandelen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de autoriteiten, in het bijzonder van de politie, bij het faciliteren van dit recht.
 5. Arrestatie en detentie beschrijft de rechten tijdens en na arrestatie, de minimumvoorwaarden voor detentie en hoe gedetineerden beschermd moeten worden tegen mensenrechtenschendingen. We bespreken wat agenten wel en niet mogen doen tijdens een en hoe ze gedetineerden moeten behandelen.
 6. Marteling en andere vormen van mishandeling gaat in op de definities van marteling en andere vormen van mishandeling, identificeert de verschillende maatregelen om martelingen te voorkomen en beschrijft wat overheden moeten doen om gerechtigheid te garanderen.
 7. Verantwoording afleggen beschrijft hoe de overheid mensenrechtenschendingen door de politie moet voorkomen en tegengaan. En het legt uit wat het recht van slachtoffers van mensenrechtenschendingen op herstel is.
 8. Terrorismebestrijding beschrijft het verschil tussen terrorismebestrijding, noodtoestanden en niet-internationale gewapende conflicten en de gemeenschappelijke kenmerken van terrorismebestrijdingsmaatregelen. Er wordt ook gekeken hoe omvangrijke terrorismebestrijdingsmaatregelen een risico kunnen zijn voor mensenrechten.
 9. Discriminatie onderzoekt verschillende vormen van discriminatie door de politie en legt de concepten van directe, indirecte en intersectionele discriminatie uit. Verder wordt belicht hoe structurele factoren bijdragen aan discriminerende praktijken binnen de politie.
  De cursus is nu gratis beschikbaar in het Engels op Amnesty’s Human Rights Academy.

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan je leerervaring en zijn benieuwd naar je feedback!