Langdurige dienstplicht Eritrea draagt bij aan vluchtelingenstroom

Langdurige dienstplicht Eritrea draagt bij aan vluchtelingenstroom

De langdurige dienstplicht in Eritrea is een van de voornaamste redenen dat grote groepen mensen het land ontvluchten en zich aansluiten bij de groeiende stroom vluchtelingen richting Europa. De dienstplicht in Eritrea komt vaak neer op dwangarbeid. Amnesty International roept op tot internationale bescherming voor deze groep.

Uit een nieuw rapport Just Deserters: Why indefinite national service in Eritrea created a generation of refugees, blijkt dat de nationale dienstplicht niet tot achttien maanden is beperkt, zoals de overheid beweert, maar vaak jarenlang voortduurt. Sommige vluchtelingen vertelden Amnesty dat ze meer dan tien tot vijftien jaar in dienst zaten voordat ze het land ontvluchtten. Anderen hebben echtgenoten of vaders die na twintig jaar nog steeds verplicht in dienst zijn.

Keiharde straffen

Dienstplichtingen bestaan zowel uit volwassenen als jongens en meisjes vanaf een jaar of zestien. In het leger worden ze gedwongen onder erbarmelijke omstandigheden te werken. Uit interviews met 72 Eritreëers die sinds 2014 het land ontvluchtten, komen verhalen naar voren over keiharde vergeldingsmaatregelen voor degenen die proberen te ontsnappen. Zij worden onder de meest vreselijke omstandigheden opgesloten en lopen kans gemarteld te worden. Gevangenen worden in ondergrondse cellen of in zeecontainers gedumpt. Hetzelfde lot is beschoren voor diegenen die gedwongen terugkeren naar Eritrea omdat hun asielaanvraag in Europa is afgewezen.

‘Deze mensen, onder wie veel kinderen, zijn op de vlucht voor een nationaal systeem van dwangarbeid, zegt Michelle Kagari van Amnesty International. ‘Het is een systeem dat hen de vrijheid ontneemt om zelf hun belangrijke levenskeuzes te maken. Hun situatie is uitzichtloos en laat de leugen zien achter claims van ontvangende landen dat Eritreëers alleen om economische redenen aankloppen.’

De overige bevindingen uit het rapport

  • In sommige gevallen worden hele families voor de dienstplicht opgeroepen en op locaties die ver uiteen liggen gestationeerd.
  • Dienstplichtigen wordt het recht op verlof ontzegd, soms voor meerdere jaren.
  • Kinderen verlaten vroegtijdig hun school om de dienstplicht te ontlopen.
  • Meisjes trouwen op jonge leeftijd in de hoop dat ze niet in aanmerking komen voor de dienstplicht.
  • Mensen die proberen de grens met Ethiopië te passeren, lopen het risico te worden doodgeschoten.
  • Niet alleen is de diensplicht vaak langdurig of onbepaald, het is ook zeer slecht betaald.

> Download het rapport