Gulzar Dushenova uit Kirgizië voerde actie voor ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap
© Svetlana Zelenskaya/Amnesty International

Kirgizië ratificeert VN-verdrag voor mensen met handicap

Amnesty International is blij dat Kirgizië het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap heeft geratificeerd.

‘De ratificatie maakt de weg vrij voor de inclusie van 180 duizend mensen in Kirgizië,’ zegt Anna Kirey van Amnesty’s programma voor Oost-Europa en Centraal-Azië. Amnesty International voerde samen met partners in Kirgizië actie voor de ratificatie. ‘Samen hebben we tastbare vooruitgang geboekt in het tegengaan van vooroordelen en misvattingen over mensen met een handicap,’ aldus Kirey.

Gulzar Duishenova: dankbaar voor alle steun

Een van de mensen met wie Amnesty samenwerkte was de activiste Gulzar Duishenova, voor wie we ook in actie kwamen tijdens Write4Rights 2018. In 2002 was zij aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien kan ze niet meer lopen. Al snel kwam ze erachter dat je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én gehandicapt. Dus besloot Duishenova om te strijden tegen de ongelijke behandeling van mensen met een handicap.

Duishenova verklaarde: ‘Ik ben dankbaar voor alle steun en solidariteit van zovele Amnesty-activisten die om onze rechten geven ondanks het feit dat ze uit andere landen komen. Er wordt wel gezegd: als mensen met een handicap en ouderen goed leven, dan leeft de hele maatschappij goed.’

Betrek mensen met een beperking

Amnesty roept de regering van Kirgizië op om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap worden betrokken bij alle besluitvormende processen, waaronder relevante werkgroepen en commissies. De implementatie van het verdrag vraagt erom dat mensen met een handicap, en hun organisaties, meedoen met het opstellen van beleid.

Meer over dit onderwerp