Keizersnede redt Beatriz’ leven

De 22-jarige Beatriz uit El Salvador was 13 weken zwanger toen haar dokters vaststelden dat de zwangerschap haar leven in gevaar bracht. In El Salvador is abortus echter verboden in alle omstandigheden. Amnesty voerde actie om het leven van Beatriz te redden. Mede door deze internationale druk heeft de minister van Volksgezondheid toestemming gegeven voor een vroege keizersnede.

Beatriz werd begin mei in het ziekenhuis opgenomen. Ondanks het feit dat Beatriz en het kind de bevalling waarschijnlijk niet zouden overleven, weigerden artsen een abortus uit te voeren. Die ingreep is in El Salvador immers onder alle omstandigheden verboden. Een procedure voor het hooggerechtshof van El Salvador mocht niet baten: na enkele weken van (kostbaar) tijdverlies, wees de rechter het verzoek van Beatriz af.

Al voor de beslissing van het hooggerechtshof was het trieste verhaal van Beatriz door de internationale gemeenschap opgepikt. Amnesty slaagde er in om meer dan 170.000 reacties te verzamelen en zo druk uit te oefenen op de regering in El Salvador.

Op 29 mei verwierp het Salvadoriaanse Hooggerechtshof haar verzoek om een therapeutische abortus, en legde de volledige verantwoordelijkheid voor haar behandeling bij haar dokters. De volgende dag droeg het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens echter de regering van El Salvador op om Beatriz de behandeling te geven die ze nodig had, en dit zonder verder uitstel.

Op 3 juni gaf de minister van Volksgezondheid toestemming een vroege keizersnede uit te voeren. Zoals voorspeld, miste de foetus grote delen van de schedel en hersenen, en overleefde maar enkele uren. Beatriz herstelt nu in het ziekenhuis en hoopt zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar haar man en haar zoontje van één jaar oud.

Kort na haar operatie schreef Beatriz deze brief aan alle activisten en supporters van Amnesty International:

Aan mijn vrienden van het collectief en de andere vriendinnen en vrienden,

Ik dank jullie voor jullie nooit aflatende steun. Zonder jullie had ik het, denk ik, niet volgehouden in het ziekenhuis. Ook bedank ik jullie voor alles wat jullie gedaan hebben om mijn leven te redden.

Het is zeer zwaar geweest. Zonder jullie steun had ik het niet gehaald. Ik hoop dat andere vrouwen nu nooit meer moeten meemaken wat ik heb doorstaan.

Ik ben erg gelukkig nu ik weer bij mijn zoontje en mijn familie ben. Goed, dat is alles wat ik wilde zeggen. Met deze woorden van dankbaarheid neem ik afscheid.

Beste wensen Beatriz

Nooit meer

Veertien weken lang wachtte Beatriz op de behandeling die haar leven zou redden. Veertien weken lang wist ze niet of ze haar zwangerschap zou overleven. Amnesty International meent dat geen enkele vrouw een dergelijke marteling mag ondergaan wanneer ze levensnoodzakelijke medische hulp nodig heeft. Ook niet in geval van abortus. El Salvador moet een einde maken aan deze totale ban op abortus. Amnesty International blijft actievoeren voor de decriminalisering van abortus onder alle omstandigheden, in El Salvador en elders in de wereld.