Een Israëlische rechtbank heeft groen licht gegeven voor de gedwongen uitzetting van 500 Palestijnse bedoeïenen in Ras Jrabah
© Amnesty International

Israël/Palestijnse Bezette Gebieden: gedwongen uitzetting van 500 Palestijnen

Een Israëlische rechtbank heeft groen licht gegeven voor de gedwongen uitzetting van 500 Palestijnse bedoeïenen in de Negev-regio. Het oordeel toont de ernstige discriminatie van Palestijnse burgers door Israël en bevestigt het apartheidsbeleid.

In een vonnis van 27 juli 2023 zegt de Magistraatsrechtbank van Beër Sheva dat de inwoners van het dorp Ras Jrabah voor maart 2024 hun huizen en hun land moeten verlaten waar hun families al tientallen jaren wonen. Ze moeten ook een boete betalen van ruim 28.000 euro om juridische kosten te dekken.

Nieuwe stadswijk Joodse Israëli’s

De gedwongen uitzettingen maken deel uit van de plannen van de Israëlische autoriteiten om een ​​nieuwe wijk te bouwen voor de stad Dimona. Daar wonen voornamelijk Joodse Israëli’s. De inwoners van Ras Jrabah zullen worden verplaatst naar een verarmde en gesegregeerde bedoeïenenstad in de buurt.

Apartheid

‘Dit vonnis laat zien hoe de zeer discriminerende wetten van Israël met betrekking tot land- en eigendomsrecht worden gebruikt om Palestijnse burgers systematisch dezelfde rechten te ontzeggen als Joodse Israëli’s’, zegt Heba Morayef van Amnesty International. ‘Dit komt neer op apartheid. De inwoners van Ras Jrabah hebben slechts enkele maanden de tijd om al hun bezittingen in te pakken en de huizen waar ze hun hele leven hebben gewoond te verlaten om plaats te maken voor de nieuwe wijk in Dimona. Het is de zoveelste poging van de Israëlische autoriteiten om onder het mom van ontwikkeling zo min mogelijk Palestijnen te laten wonen in de Negev-regio.’

‘Dit vonnis onderstreept de noodzaak om een einde te maken aan het apartheidssysteem van Israël. De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op de Israëlische autoriteiten om deze plannen te schrappen en een einde te maken aan hun beleid om Palestijnen met geweld uit de Negev te verdrijven.’

Palestijnen mogen niet in nieuwe wijk wonen

Zoals veel Palestijnse bedoeïenen in de Negev-regio in het zuiden van Israël, wonen de inwoners van Ras Jrabah al generaties lang in hun dorp. De Israëlische regering weigert echter dit te erkennen. De Israel Land Authority beweert dat de aanwezigheid van de dorpelingen de uitbreiding van Dimona belemmert. De bewoners hebben echter gevraagd om te worden geïntegreerd in de nieuwe wijk maar de Israëlische autoriteiten hebben dit verzoek afgewezen.

Adalah is de juridische organisatie die de bewoners vertegenwoordigt. De organisatie merkt op dat de ontruimingsplannen van Ras Jrabah deel uitmaken van een breder beleid om Palestijnse bedoeïenen te vervangen door Joodse Israëli’s in de Negev.

Achtergrond

De Bedouin Development and Settlements Authority in de Negev is het Israëlische overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de hervestiging van ontheemde Palestijnse bedoeïenen. Volgens Adalah heeft de autoriteit geweigerd om te overwegen om Ras Jrabah in Dimona te integreren. De autoriteit verklaarde dat het alleen bevoegd is om oplossingen aan te bieden in bedoeïenensteden, niet in joods-Israëlische steden, en dat de enige optie is om de inwoners van Ras Jrabah te verhuizen naar de nabijgelegen bedoeïenenstad Qasr Al Sir.

Ras Jrabah is ongeveer 84 hectare groot. Het land is van de Al-Hawashleh-stam. De bewoners woonden daar al voordat Dimona werd gesticht. In het Amnesty-rapport uit 2022 over het apartheidssysteem van Israël wordt uiteengezet hoe discriminerende wetten op het gebied van planning en bestemmingsplannen zijn ontworpen om Joodse Israëli’s maximaal te laten profiteren van het land en de hulpbronnen ten koste van de Palestijnen.

Meer over dit onderwerp