Door inbeslagname van land door de autoriteiten van Iran verloren Bahai-boeren hun bron van inkomsten
© Private

Iran, stop meedogenloze aanvallen op Bahai-minderheid

Iran, stop meedogenloze aanvallen op Bahai-minderheid

De vervolging van de Bahai-minderheid door de Iraanse autoriteiten is in hevigheid toegenomen. Recent werden Bahai’s willekeurig gearresteerd, werden hun huizen gesloopt en werd land van hen ingenomen.

Sinds 31 juli 2022 vielen agenten van het ministerie van Inlichtingen in verschillende steden in Iran tientallen huizen van Bahai’s binnen en namen eigendommen in beslag. Ten minste dertig leden van de Bahai-gemeenschap werden vanwege hun geloof gearresteerd. De autoriteiten ondervroegen nog veel meer mensen of dwongen hen elektronische enkelbanden te dragen. Het ministerie van Inlichtingen kondigde op 1 augustus 2022 aan dat de gearresteerden ‘kernleden’ van de ‘Bahai-spionagepartij’ waren die de ‘leer van de Bahai’s propageerden’ en ‘in het hele land probeerden te infiltreren op verschillende niveaus in het onderwijs, met name in kleuterscholen’.

Al tientallen jaren vervolgd

‘De verachtelijke aanval op de religieuze Bahai-minderheid toont opnieuw de decennialange vervolging van deze vreedzame gemeenschap door de Iraanse autoriteiten’, zebt Heba Morayef van Amnesty International. ‘Bahai’s kunnen zich in Iran thuis of tijdens het belijden van hun geloof niet veilig voelen, omdat ze het risico lopen te worden vervolgd.’

Amnesty’s oproep

De autoriteiten moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle Bahai’s vrijlaten die onlangs zijn opgepakt, evenals iedereen die eerder gevangengezet werd uitsluitend voor de vreedzame uitoefening van hun recht op vrijheid van godsdienst. Alle veroordelingen en straffen die hiervoor zijn opgelegd, moeten onmiddellijk worden vernietigd.

De Iraanse autoriteiten discrimineren en onderdrukken de Bahai’s op schaamteloze wijze. Ze moeten onmiddellijk alle discriminerende wetten, beleidsmaatregelen en praktijken afschaffen waarmee Bahai’s van hun land verdreven kunnen worden en hun eigendommen kunnen worden onteigend. Ook moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat Bahai’s kunnen leven en hun geloof vrij en openlijk kunnen belijden.

Gevangengezet

In de stad Shiraz lopen 26 mannen en vrouwen het risico op willekeurige detentie nadat een rechtbank hen in juni 2022 heeft veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 2 en 5 jaar na valse beschuldigingen over het bedreigen van de nationale veiligheid.

Volgens de Bahai International Community (BIC) komt met de recente arrestaties het totale aantal vanwege hun geloof gevangengezette Bahai’s op ten minste 68. Volgens de Verenigde Naties lopen momenteel meer dan duizend Bahai’s het risico op gevangenisstraf.

Intensievere vervolging

Op 2 augustus 2022 hebben de autoriteiten zes huizen van Bahai’s platgewalst en meer dan 20 hectare grond in beslag genomen in het dorp Roshankouh in het noorden van Iran. Volgens berichten in de staatsmedia werden de vernielingen uitgevoerd in aanwezigheid van verschillende hoge gerechtelijke en uitvoerende functionarissen.

Drie slachtoffers vertelden Amnesty dat meer dan 200 agenten van verschillende veiligheidstroepen, onder wie inlichtingenagenten in burger en agenten van de oproerpolitie, het dorp en de toegangsweg van 06.00 uur tot 16.00 uur hadden afgesloten. Ze namen de mobiele telefoons van bewoners in beslag om te voorkomen dat ze de gebeurtenissen zouden filmen. Ook werden mensen die zich hadden verzameld om vreedzaam tegen de vernieling van de huizen te protesteren, geslagen en bespoten met pepperspray. De agenten schoten in de lucht om menigte uiteen te drijven. Twee mannen werden enkele uren vastgehouden nadat ze zwaar mishandeld waren.

Inkomstenbron kwijtgeraakt

Sinds 2016 proberen de autoriteiten eigendommen van de Bahai’s in Roshankouh in te nemen onder het valse voorwendsel dat ze beschermde landschappen hebben aangetast. Als gevolg van de recente inbeslagnames hebben achttien Bahai-boeren hun inkomstenbron verloren. In 2021 sloopten de autoriteiten ook twee huizen van Bahai’s en namen ongeveer een hectare land in beslag dat de bron van levensonderhoud was voor twee boerenfamilies.

In een afzonderlijke zaak bevestigde een hof van beroep op 25 juni 2022 een vonnis dat de inbeslagname van eigendommen in de provincie Semnan toestond op grond van het feit dat de eigenaren leidende figuren zijn van de ‘perverse Bahai-sekte’, die ‘zich bezighoudt met illegale activiteiten en spionage voor buitenlanders’.

In het afgelopen decennium hebben de autoriteiten in Semnan met geweld ten minste twintig winkels van Bahai’s gesloten en namen ze de uitrusting van twee fabrieken in beslag. Ook blokkeerden ze de toegang tot de grond van twee landbouw- en veeteeltbedrijven of namen deze in beslag.

Achtergrond

Bahai’s zijn de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van Iran. Ze ondergaan wijdverbreide en systematische schendingen, waaronder willekeurige detentie, marteling en andere vormen van mishandeling, gedwongen verdwijning, gedwongen sluiting van bedrijven, inbeslagname van eigendommen, sloop van huizen, vernietiging van begraafplaatsen en haatzaaiende uitlatingen door functionarissen en staatsmedia. Ook mogen ze geen hoger onderwijs volgen.

In 1991 werd officieel beleid aangenomen door de Opperste Revolutionaire Culturele Raad en goedgekeurd door de Opperste Leider van Iran waarin staat dat ‘de betrekkingen van de staat met de Bahai’s zodanig moeten zijn dat hun vooruitgang en ontwikkeling worden geblokkeerd’. Het beleid voegt eraan toe dat ‘ze van universiteiten moeten worden verwijderd’ en dat ‘ze geen werk zullen krijgen als ze zich als Bahai’s identificeren’ en geen ‘invloedrijke positie, zoals in de onderwijssector’ mogen krijgen.

De Iraanse autoriteiten hebben het feit dat het hoofdkantoor van de Bahai-gelovigen in de Israëlische stad Haifa staat, gebruikt om het geloof aan de kaak te stellen en de gemeenschap valselijk van spionage te beschuldigen.