© Getty Images

Iran: stop het meedogenloze optreden tegen demonstranten

Amnesty maakt zich ernstig zorgen over het steeds harder wordende optreden tegen de demonstraties die sinds afgelopen week in Iran plaatsvinden. De Iraanse autoriteiten moeten het recht op vreedzaam protest respecteren en de honderden demonstranten die zijn opgepakt beschermen tegen marteling. Ook moeten ze onderzoeken of veiligheidsdiensten vuurwapens tegen ongewapende demonstranten hebben gebruikt.

Sinds 28 december gaan mensen in meer dan veertig Iraanse steden massaal de straat op om te demonstreren tegen armoede, corruptie en politieke repressie in het land. Sindsdien zijn er volgens officiële verklaringen ten minste 22 mensen gedood, onder wie twee veiligheidsagenten.

Politie en leger hebben het recht om zichzelf te verdedigen en hebben de plicht om burgers te beschermen. Maar de berichten over de inzet van vuurwapens tegen ongewapende demonstranten zijn zeer verontrustend.

Ooggetuigenissen

Video’s en getuigenverklaringen die via sociale media en journalistieke kanalen zijn verspreid tonen hoe de oproerpolitie en andere veiligheidsdiensten buitensporig en onnodig geweld gebruiken. Zo beschieten ze ongewapende demonstranten, slaan ze demonstranten met wapenstokken en zetten ze traangas en waterkanonnen in om demonstranten uiteen te drijven.

Amnesty is nog niet in staat geweest om deze videobeelden en verklaringen te verifiëren. De organisatie roept de Iraanse autoriteiten op onderzoek te doen naar het dodelijke optreden van de veiligheidsdiensten en de daders en verantwoordelijken te berechten.

Honderden gevangen lopen het risico gemarteld te worden

Meer dan duizend mensen zijn de afgelopen week gearresteerd. Zij zitten vast in gevangenissen die berucht zijn voor martelpraktijken en mishandeling. Veel van de gevangenen mogen geen bezoek ontvangen van familieleden en advocaten.

De Iraanse autoriteiten staan bekend om massale willekeurige arrestaties van vreedzame demonstranten. Het is aannemelijk dat ook een groot aantal van de nu gearresteerden vreedzaam demonstreerde.

De Iraanse autoriteiten moeten gevangenen die uitsluitend vastzitten vanwege hun vreedzame protest onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. En alle gevangenen moeten worden beschermd tegen marteling en mishandeling. Mensen die verdacht worden van een misdrijf moeten eerlijk berecht worden. Hun juridische status en hun verblijfplaats moeten onmiddellijk aan familieleden bekend worden gemaakt.