Doodstraf
© Amnesty International

Iran: executie van drie Iraanse Koerden is een wandaad

In Iran zijn drie Iraanse Koerden geëxecuteerd. De executie van Zaniar Moradi, Loghman Moradi en Ramin Hossein Panahi vond vanochtend plaats in de Rajai Shahr-gevangenis in de stad Gohardasht.

‘We zijn geschokt door het nieuws dat de Iraanse autoriteiten deze mannen hebben geëxecuteerd, ondanks het feit dat hun doodvonnis wijdverbreid werd veroordeeld en mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hadden opgeroepen het vonnis niet te voltrekken’, zegt Philip Luther van Amnesty International.

Gedwongen ‘bekentenissen’

‘De rechtszaken tegen de drie mannen waren uiterst oneerlijk. Ze mochten zich na hun arrestatie niet laten bijstaan door een advocaat of familie en allen zeggen dat ze zijn gemarteld om hen tot een ‘bekentenis’ te dwingen. De Iraanse autoriteiten hebben weer eens bewezen dat ze het recht op leven op schaamteloze wijze minachten.’

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de internationale gemeenschap op deze executies scherp te veroordelen en er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen dat zij hun verplichtingen onder internationaal recht nakomen. Het is nodig dat de autoriteiten stappen ondernemen zodat iedereen is verzekerd van een eerlijk proces, zodat marteling wordt verboden en dat een einde komt aan de praktijk van gedwongen ‘bekentenissen’. Ook roept Amnesty de autoriteiten op onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als eerste stap naar het afschaffen van de doodstraf.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.