introcursus Rotterdam 2020
© Regio ZZ

Introcursus: Hoe kan ik mij inzetten voor Amnesty?

Op zaterdag 1 februari heeft een enthousiaste groep vrijwilligers zich verzameld in de Pauluskerk in Rotterdam voor een introductietraining van Amnesty. Met een klaslokaal vol gemotiveerde, nieuwe, actieve leden gingen we aan de slag met de vraag: Wat is de missie van Amnesty en hoe kan ik mij inzetten als vrijwilliger?

Na een dynamische voorstelronde begon trainer Marianne Reijnhoudt met een presentatie over het ontstaan en de missie van Amnesty International. Aansluitend gaf regiocoördinator Auke van der Wielen een aantal voorbeelden van acties van vrijwilligers in de regio. In de pauze werd duidelijk dat de aanwezige vrijwilligers al vol ideeën zaten over wat zij zelf zouden kunnen doen. Er klonk enthousiast: ‘ik zou deze week al kunnen beginnen met een actie!’ 

Na de pauze was het tijd voor een opdracht gebaseerd op een aantal casussen. In groepjes gaf men antwoord op vragen als: Welke rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden hier geschonden? Wat wil Amnesty? Wat kan Amnesty doen? Deze oefening liet zien hoe er binnen één casus vaak meerdere mensenrechten worden geschonden. 

Aan het einde van de middag gaf Marianne een overzicht van de verschillende vrijwilligersrollen. De deelnemers gingen hierover met elkaar in gesprek en er klonken al veel concrete plannen: van het aansluiten bij een lokale werkgroep zoals Amnesty Leiden tot het organiseren van een inzamelactie op het eigen werk.  De cursus kreeg een zeer goede recensie: ‘Ik heb nu een heel helder beeld van wat Amnesty is, wat ik kan doen en welke stappen ik daarvoor moet nemen’.

Wil je ook Amnesty’s introductiecursus volgen? Kijk op deze pagina voor een cursus in jouw regio!