Inspraak Inheemse bevolking Peru bij wet vastgelegd

Inspraak Inheemse bevolking Peru bij wet vastgelegd

De inheemse bevolking in Peru krijgt voor het eerst het wettelijke recht op inspraak over zaken die betrekking hebben op hun leefomgeving en bestaansmiddelen.

Het Peruaanse congres heeft een wetsvoorstel aangenomen dat overeenstemming tussen de inheemse bevolkingsgroep en de regering verplicht stelt als het gaat om het starten van projecten die het oorspronkelijke leefgebied van de inheemse bevolking beïnvloedt. Het bouwen van dammen, het graven van mijnen en het aanleggen van oliepijpleidingen kan hiermee niet langer zonder toestemming plaatsvinden.

In het verleden hebben conflicten over dergelijke projecten en protesten van de inheemse bevolking veel slachtoffers gemaakt. Verschillende belangenorganisaties streden lange tijd voor wettelijke inspraak en onderhandelden sinds 2009 over de inhoud van een dergelijke wet. Vorig jaar nog blokkeerde de toenmalige president Alan García een wetsvoorstel nadat deze door het Congres wel was aangenomen.

De aanname van deze wet opent een zeer welkom nieuw hoofdstuk in de relatie tussen de inheemse bevolking en de Peruaanse autoriteiten.