Indonesië politiegeweld

Indonesië moet politiegeweld onderzoeken nu er veel bewijzen zijn

De Indonesische autoriteiten moeten onmiddellijk een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek instellen naar het onwettige politiegeweld tijdens demonstraties van afgelopen november.

Het Crisis Evidence Lab en het Digital Verification Corps van Amnesty International analyseerden 51 video’s van demonstraties tegen de Omnibuswet die tussen 6 en 10 november 2020 plaatsvonden. Daarop zijn 43 incidenten te zien waarbij de politie met geweld optrad tegen demonstranten.

Politie schendt mensenrechten

‘Ons onderzoek toont aan dat de politie in heel Indonesië ernstige mensenrechtenschendingen pleegde,’ zegt Usman Hamid van Amnesty International. ‘Toen de mensen de straat op gingen om herroeping van de nieuwe wet te eisen, zagen ze zich geconfronteerd met onwettig geweld, zoals slaag, marteling en andere mishandelingen. Dit is een ernstige inbreuk op de vrijheid van vreedzame samenkomst.’

Omnibuswet

Het gaat de demonstranten om een grote verzamelwet die meer banen moet creëren. Maar voor werknemers kleven er veel nadelen aan: mensen die in vaste dienst zijn kunnen met de nieuwe wet gemakkelijk worden ontslagen, ontslagvergoedingen gaan omlaag en hetzelfde geldt vermoedelijk voor het minimumloon. Het toegestane aantal werkuren gaat juist omhoog.

Veel bewijsmateriaal

Amnesty-waarnemers documenteerden eerder ten minste 411 slachtoffers van politiegeweld rondom de demonstraties in vijftien provincies. Ook telde de organisatie 6.658 arrestaties in 21 provincies. Op basis van een verslag van een gezamenlijk team van belangenbehartigers werd vastgesteld dat 301 van hen incommunicado – zonder contact met de buitenwereld – gevangengehouden werden. Onder hen waren achttien journalisten, die inmiddels weer vrij zijn. Uit Amnesty’s gegevens blijkt dat de demonstranten ook werden geïntimideerd.

‘Er zijn overstelpend veel video’s en getuigenissen over het politiegeweld sinds de eerste dag van de protesten. Het doet herinneren aan de wrede onderdrukking van studenten 22 jaar geleden, tegen het einde van het regime van Soeharto. De autoriteiten zouden van de lessen uit het verleden moeten leren: de bevolking is niet bang om haar mensenrechten op te eisen,’ zegt Hamid.

Agenten in burger

Wat opvalt in de video’s is dat er veel agenten in burger bij de protesten aanwezig zijn. Sommigen traden gewelddadig op en arresteerden mensen. Volgens het VN-Mensrechtencomité is de inzet van agenten in burger aan strikte regels gebonden. Ze mogen geen geweld gebruiken en moeten zich bekendmaken voordat ze tot een arrestatie overgaan.

Deze interactieve kaart toont de incidenten die Amnesty Indonesië verifieerde.