De Hongaarse premier Viktor Orban wil per decreet gaan regeren
© david plas photographer

Regering Hongarije moet geen onbeperkte macht krijgen door nieuwe coronawet

Maandag 30 maart stemt het Hongaarse parlement over een wetsvoorstel dat de regering in staat stelt per decreet te regeren. Als de wet wordt aangenomen, krijgt de regering de mogelijkheid om te regeren zonder toezicht, en zonder duidelijke einddatum of periodieke toetsing van de noodtoestand.

Update: de wet is inmiddels aangenomen.

‘Deze wet zou een ongecontroleerde noodtoestand voor onbepaalde tijd creëren en premier Viktor Orbán en zijn regering carte blanche geven om de mensenrechten in te perken. Dit is niet de manier om de crisis aan te pakken die is veroorzaakt door de coronapandemie,’ zegt David Vig van Amnesty Hongarije. ‘We hebben sterke waarborgen nodig die garanderen dat alle maatregelen die de mensenrechten tijdens de noodtoestand inperken, strikt noodzakelijk en proportioneel zijn om de volksgezondheid te beschermen. Deze nieuwe wet mag de regering geen onbeperkte bevoegdheden verlenen om na de pandemie per decreet te regeren.’

Mogelijk verdere inperking mensenrechten

‘Tijdens zijn premierschap was Viktor Orbán verantwoordelijk voor het beperken van de mensenrechten in Hongarije. Hierdoor wakkerde hij de vijandigheid naar gemarginaliseerde groepen aan en probeerde hij kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Als zijn regering per decreet zou regeren, zou het inperken van mensenrechten waarschijnlijk worden versneld,’ zegt David Vig.

Achtergrond

De Raad van Europa, het Europees parlement, het Internationaal Persinstituut en de Organisatie  voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bekritiseerden het wetsvoorstel. Het voorstel rust op twee pijlers.

Ten eerste streeft de regering naar een parlementair mandaat om per decreet te regeren. Daarbij wordt niet vastgelegd wanneer het mandaat vervalt en er is geen andere bepaling die garandeert dat het parlement zijn rol als toezichthouder kan uitoefenen.

Ten tweede creëert de wet twee nieuwe misdrijven die niet in overeenstemming zijn met de internationale mensenrechtenwetgeving. Iedereen die valse of verdraaide feiten publiceert die de ‘succesvolle bescherming’ van het publiek verstoren of die het publiek ‘alarmeren of opruien’, kan worden gestraft met maximaal 5 jaar gevangenisstraf. Iedereen die zich niet houdt aan een quarantaine- of isolatiebevel, kan ook een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar krijgen. Die straf kan tot 8 jaar oplopen als iemand daardoor sterft.