De ruïnes van de al-Bukhari moskee in Deir al-Balah, Gaza, 2 maart 2024, na een Israëlische aanval.
© Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

Gaza: Rapport van speciale VN-rapporteur moet aanzetten tot internationale actie om genocide te voorkomen 

Amnesty International verwelkomt de bevindingen van VN-rapporteur Francesca Albanese over de bezette Palestijnse gebieden. Dinsdag 26 maart zei zij dat er ‘redelijke gronden’ zijn om aan te nemen dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook en deed ze een oproep aan alle landen om onmiddellijk sancties op te leggen. 

‘Deze cruciale analyse moet ervoor zorgen dat staten in actie komen,’ zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Staten moeten de verplichtingen van het Genocideverdrag nakomen en concrete maatregelen nemen die de Palestijnse burgers in Gaza beschermen.’  

‘Het is tijd om actie te nemen om genocide te voorkomen. Derde staten moeten politieke druk uitoefenen op de strijdende partijen om de resolutie van de VN van 25 maart te implementeren die oproept tot een direct staakt-het-vuren. Zij moeten ook hun invloed gebruiken om erop aan te dringen dat Israël zich aan de resolutie houdt, onder meer door de beschietingen te stoppen en de beperkingen op humanitaire hulp op te heffen. Daarnaast moeten de staten Hamas en andere gewapende groeperingen onder druk zetten om alle gegijzelde burgers vrij te laten.’ 

Duurzaam staakt-het-vuren enige weg 

Het rapport van de speciale rapporteur van de VN komt twee maanden na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Hierin werd gewaarschuwd voor een plausibel risico op genocide.

Sindsdien is de situatie in Gaza alleen nog maar verslechterd, met duizenden vermoorde Palestijnen en Israël die blijft weigeren om te voldoen aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof om humanitaire hulp te garanderen. Deze hongersnood is door mensen gecreëerd en groeit elke dag.  

‘We onderstrepen de oproep van de VN-rapporteur Albanese om ervoor te zorgen dat UNRWA volledig gefinancierd wordt en door heel Gaza kan werken, dus ook in het noorden van Gaza waar Israëlische autoriteiten nu vrachtwagens van UNRWA weigeren.’ 

Een bijdrage leveren om genocide te voorkomen, betekent ook het ondersteunen van inspanningen die worden gedaan om daders ter verantwoording te roepen die verdacht worden van misdrijven onder internationaal recht, zoals het onderzoek bij het Internationaal Strafhof. Alle staten en in het bijzonder de bondgenoten van Israël moeten druk uitoefenen op Israël om de VN-onderzoekscommissie, de speciale rapporteur en andere onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers toegang te verlenen tot Gaza. 

Een duurzaam staakt-het-vuren blijft de beste manier om de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof af te dwingen om verdere misdrijven, het lijden van burgers en genocide te voorkomen. 

De Europese Raad eiste vorige week een staakt-het-vuren en de VN-Veiligheidsraad nam op 25 maart een resolutie aan waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren werd geëist voor de resterende twee weken van de Ramadan. Dit is hét moment voor staten om zich hierachter te scharen en er alles aan te doen om dit te realiseren. 

Meer over dit onderwerp