Frankrijk, Duitsland en Italië saboteren onderhandelingen over AI-wet
© jonathan Kitchen

Frankrijk, Duitsland en Italië saboteren onderhandelingen over AI-wet

Frankrijk, Duitsland en Italië dreigen het aannemen van de baanbrekende Europese AI Act in gevaar te brengen. De drie landen verzetten zich tegen het reguleren van AI-systemen die zijn getraind met extreem grote datasets die van het internet zijn geschraapt.

‘De EU kan internationaal leiderschap te tonen door deze stevige, baanbrekende wet aan te nemen, die de mensenrechten beschermt en vele risico’s van AI-technologieën beperkt,’ zegt Amnesty’s secretaris-generaal Agnès Callanard. ‘EU-lidstaten als Frankrijk, Duitsland en Italië mogen de AI Act niet ondermijnen door toe te geven aan de tech-industrie, die beweert dat de wet zal leiden tot overregulering die innovatie zou afremmen.’

‘“Innovatie versus regulering” is een schijntegenstelling, die al jaren door tech-bedrijven wordt aangevoerd om aansprakelijkheid en bindende regelgeving te ontlopen. Dit onderstreept eens te meer hoe de macht in handen is van een handvol tech-bedrijven, die de voorwaarden van ’s werelds eerste allesomvattende AI-wet willen bepalen.’

AI Act beschermt de mensenrechten

‘AI-technologieën maken de kans op mensenrechtenschendingen en discriminatie aantoonbaar groter. Zeker wanneer ze worden gebruikt voor massasurveillance, voor politiedoelen, voor het toekennen van uitkeringen of bij grenzen. Gemarginaliseerde groepen, waaronder migranten, vluchtelingen en asielzoekers, zijn het vaakst het slachtoffer.’

‘Op dit moment worden ongereguleerde en discriminerende AI-systemen door staten gebruikt om uitkeringsaanvragen te beoordelen, openbare ruimten in de gaten te houden of te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat iemand een misdaad begaat. De EU-lidstaten mogen deze kans om stevige wetgeving in te voeren niet voorbij laten gaan. De AI Act beschermt de mensenrechten, onder andere door een einde te maken aan het gebruik en de export van discriminerende surveillancetechnologieën zoals gezichtsherkenning.’

‘Frankrijk, Duitsland en Italië moeten stoppen met het vertragen van het onderhandelingsproces, en de Europese wetgever moet er voor het einde van het huidige EU-mandaat in 2024 voor zorgen dat de AI-wet de mensenrechten beschermt.’

Achtergrond

Amnesty International is onderdeel van een coalitie van maatschappelijke organisaties onder leiding van het European Digital Rights Network (EDRi), en heeft opgeroepen tot EU-regelgeving voor kunstmatige intelligentie die de mensenrechten beschermt en bevordert, waaronder de rechten van migranten.

Meer over dit onderwerp