Exportverzekeraars moeten meer verantwoording afleggen voor transacties

Exportverzekeraars moeten meer verantwoording afleggen voor transacties

Door een Europese wetswijziging moeten exportkredietverzekeraars (ECA’s) meer verantwoording afleggen voor hun transacties. Soms worden via deze verzekeringen projecten gerealiseerd die grote nadelige gevolgen hebben voor milieu- en mensenrechten. Amnesty wil dat de Nederlandse regering voorkomt dat via deze transacties bijgedragen wordt aan mensenrechtenschendingen. De nieuwe Europese wetgeving is een eerste stap in de goede richting.

ECA’s verschaffen bedrijven exportkredietverzekeringen voor het zaken doen in risicovolle markten zoals ontwikkelingslanden. Als afnemers niet aan hun betalingsverplichtingen (kunnen) voldoen, betaalt de ECA betrokken exporteurs.

In 2010 kreeg bijvoorbeeld Daniele Corus BV een exportkredietverzekering voor het leveren van materiaal en trainingen aan de Rourkela Steel Plant. Deze Indiase fabriek is volgens de organisatie Both Ends verantwoordelijk voor zware vervuiling van de lucht en twee rivieren en tevens betrokken bij gedwongen verhuizingen en schendingen van inheemse rechten.

Door de nieuwe wet komt er meer zicht op welke projecten overheidssteun ontvangen en wat hun impact is op diverse terreinen, waaronder mensenrechten. Amnesty International wil dat human rights impact assessments standaard deel zouden uitmaken van de aanvraagprocedure. Ook dient er een klachtenmechanisme te komen voor eventuele slachtoffers van schendingen.