Europese regeringen medeplichtig aan CIA-martelingen en detenties

Europese regeringen medeplichtig aan CIA-martelingen en detenties

Europese regeringen die in het kader van de Amerikaanse ‘oorlog tegen het terrorisme’ met de CIA samenwerkten op het gebied van geheime detenties, ondervragingen en martelingen, moeten meehelpen de verantwoordelijken te berechten.

In het vandaag verschenen rapport ‘Breaking the conspiracy of silence’ legt Amnesty een relatie tussen een recent verschenen rapport van de Amerikaanse Senaat over martelpraktijken van de CIA in haar ‘oorlog tegen terrorisme’ en openbare informatie over mogelijke geheime detentie- en martelplaatsen in Litouwen, Polen en Roemenië. Ook Duitsland, Macedonië en het Verenigd Koninkrijk zouden op dit gebied hebben samengewerkt met de CIA. In sommige gevallen kregen de regeringen hier miljoenen dollars voor.

De betrokken regeringen hebben de praktijken van de CIA waaraan zij meewerkten niet voldoende onderzocht. Zonder Europese hulp zouden de Verenigde Staten niet in staat zijn geweest om mensen zo lang in het geheim vast te houden en te martelen.

De betrokken Europese regeringen kunnen dit niet langer ontkennen of wegmoffelen. Ze kunnen zich niet langer verschuilen achter beweringen dat de nationale veiligheid en staatsgeheimen in het geding zijn als zij openheid geven over hun rol bij de marteling en verdwijning van mensen. De slachtoffers van deze gruwelijke praktijken – zoals waterboarding, seksueel misbruik en nepexecuties – verdienen gerechtigheid.

Alle wetgeving, beleid en praktijken op het gebied van terrorismebestrijding moeten de mensenrechten en de waardigheid van mensen waarborgen. In deze gevoelige tijd in Europa, waarin regeringen proberen om te gaan met de gevolgen van de vreselijke aanslagen in Parijs, is dit principe van extra belang.

Bekijk het rapport