© Amnesty International (photographer: Jean-Mobert Senga)

Europese IMVO-wet gedwarsboomd

Een aantal EU-lidstaten heeft vandaag op het laatste moment de Europese wetgeving voor verantwoord en duurzaam ondernemen (CSDDD) gedwarsboomd. Dit is een fikse tegenslag voor de bescherming van mensenrechten en het milieu wereldwijd. De wet verplicht bedrijven namelijk om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen.

Vooral de grote lidstaten hebben ervoor gezorgd dat er op 28 februari 2024 geen groen licht is gekomen voor deze wet. Duitsland had al vroeg aangekondigd niet mee te doen. Dat werd door andere landen gevolgd. Gisterenavond deed Frankrijk een last-minute poging om de onderhandelingen te laten ontsporen. Het land stelde een  tienvoudige verhoging van de bedrijfsdrempel voor. Hierdoor hoeven alleen de allergrootste bedrijven zich te houden aan de Europese IMVO-wet. Dat vergrootte de onzekerheid voor andere lidstaten.  

Politieke spelletjes 

Er is lang en uitgebreid onderhandeld in het Europees Parlement en met de lidstaten over de steun aan de zogenaamde Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn. Die moet een noodzakelijke verandering in gang zetten bij bedrijven. Het huidige gebrek aan steun bedreigt een essentieel onderdeel van de duurzaamheidswetgeving van de EU. Met deze politieke spelletjes wordt de overweldigende steun voor de richtlijn van regeringen, vakbonden, het maatschappelijk middenveld, grote, middelgrote en kleine bedrijven en individuele burgers teniet gedaan. Europa laat hiermee een groot onvermogen zien om mensenrechten te beschermen tegen de schade die bedrijven kunnen aanrichten. Dat kan bijvoorbeeld uitbuiting van werknemers inhouden, ingeperkte rechten van inheemse volkeren, negatieve effecten op traditionele gemeenschappen en natuurlijke ecosystemen die verband houden met bedrijfsactiviteiten.  

Winst boven mensenrechten 

Nu voldoende steun voor de wet ontbreekt, is het risico is dat de EU-regeringen hiermee groen licht geven aan roekeloze bedrijven: zij kunnen de klimaat- en ecologische crises  blijven aanwakkeren om maar winst te blijven maken. Er wordt niet voldaan aan de verplichtingen onder de internationale mensenrechtenwetgeving. 

In december 2023 bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten (de Raad) een akkoord over de precieze invulling van deze nieuwe EU-richtlijn. Nu geven de EU-lidstaten echter toch geen groen licht voor deze wet. Het is cruciaal dat deze wet er wél komt. Amnesty International roept de EU-lidstaten en in het bijzonder de Belgische voorzitter dan ook op om deze gelegenheid aan te grijpen om de Europese wetgeving voor verantwoord en duurzaam ondernemen te redden. Zij dienen dan ook zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en alsnog in te stemmen met de wetgeving om mens en milieu wereldwijd te beschermen tegen misstanden in de ketens van bedrijven.  

Ondertekend door 140 Europese organisaties. 

Lees hier verder.