© Getty Images

Europese regels onvoldoende om snelle toename van schadelijke AI-technologieën te stoppen

Het Europees Parlement heeft gisteren de AI Act aangenomen. De wet, die kunstmatige intelligentie moet reguleren, houdt geen rekening met de mensenrechten.

‘Deze wet, de eerste ter wereld op het gebied van het reguleren AI-technologie, is een mijlpaal. Maar het is teleurstellend dat de EU en haar 27 lidstaten ervoor hebben gekozen om de belangen van de industrie en autoriteiten voorrang te geven boven de bescherming van mensen en hun rechten,’ zegt Mher Hakobyan van Amnesty International.

‘De AI Act biedt slechts beperkte bescherming aan slachtoffers van AI-technologie. Het roekeloze gebruik en de export van draconische AI-technologieën wordt niet verboden en migranten, vluchtelingen en asielzoekers worden onvoldoende beschermd. Ook ontbreekt het aan goede verantwoordings- en transparantiebepalingen. Daardoor zullen mensenrechtenschendingen waarschijnlijk verergeren.’

‘Landen buiten Europa zouden moeten leren van het falen van de EU om AI-technologieën adequaat te reguleren. Ze moeten niet bezwijken voor de druk van de technologie-industrie en autoriteiten bij het ontwikkelen van regelgeving. In plaats daarvan moeten ze krachtige en bindende AI-wetgeving invoeren die de belangen van mensen en hun rechten vooropstelt.’

Achtergrond

De AI Act zal naar verwachting eind mei 2024 in werking treden.

Amnesty International heeft, als onderdeel van een coalitie van maatschappelijke organisaties onder leiding van het European Digital Rights Network (EDRi), opgeroepen tot EU-regelgeving voor kunstmatige intelligentie die de mensenrechten beschermt, waaronder de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

Meer over dit onderwerp